Sähköisen tunnistamisen lakimuutos lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2018 16.06
Tiedote
Lakiaihe digitaalisuustaustalla (Kuva: Shutterstock)
Lakiaihe digitaalisuustaustalla (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja vahvaa sähköistä tunnistamista ja sähköisiä luottamuspalveluja koskevan lain muuttamisesta.

Esityksen tavoitteena on edistää kilpailua sähköisen tunnistamisen markkinoilla sekä lisätä turvallisten ja luotettavien sähköisten palvelujen tarjontaa. Kilpailua edistämällä luodaan edellytyksiä uusien sähköisten palvelujen synnylle ja parannetaan kuluttajien mahdollisuuksia kirjautua helposti ja turvallisesti sähköisiin palveluihin haluamillaan tunnistusvälineillä.

Esityksellä selkeytettäisiin vahvan sähköisen tunnistamisen palveluntarjoajien muodostaman luottamusverkoston toimintaa ja sopimuksentekovelvoitetta. Tunnistustapahtuman välittämisen hintaa alennettaisiin ja se muutettaisiin kiinteäksi. Hinta alenisi nykyisestä 10 sentistä 3 senttiin.

Niin kutsutun ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntely muutettaisiin vastaamaan tunnistustapahtuman hinnoittelua luottamusverkostossa. Lisäksi lakiluonnoksella tarkennettaisiin tunnistusvälineen tarjoajan vastuita.

Suomessa tällä hetkellä käytössä olevia vahvoja sähköisiä tunnistusvälineitä tarjoavat pankit, teleoperaattorit ja Väestörekisterikeskus. Lisäksi markkinoilla toimii muutama yritys, jotka tarjoavat pelkästään sähköisen tunnistamisen välityspalveluita. Pankkitunnisteilla on yli 90 prosentin markkinaosuus sekä käyttäjä- että tapahtumamääristä.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 5.11.2018. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja

hallitusneuvos Jenni Rantio, 050 524 2326

yksikön johtaja Elina Thorström, 040 507 4502