Sähköautojen hankintatukea ja henkilöautojen muuntotukia jatketaan joulukuun ajan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2021 14.40 | Julkaistu suomeksi 22.11.2021 klo 15.51
Tiedote
Sähköauton lataus. (Kuva: Mika Pakarinen / Keksi Agency)
Sähköauton lataus. (Kuva: Mika Pakarinen / Keksi Agency)

Hallitus esittää, että tasavallan presidentti vahvistaisi lain, jolla sähköautojen hankintatukea ja henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tukea jatkettaisiin kuukaudella eli vuoden loppuun asti, ja määräisi sen tulemaan voimaan 1.12.2021. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 19.11.2021.

Aiemmin lakia sovellettiin hankinta- ja muuntotukeen, jota on haettu viimeistään 30.11.2021. Lakimuutoksella mahdollistetaan hankintatuen ja muuntotuen hakeminen kotitalouksille myös joulukuun 2021 aikana. Hankintatuen ja muuntotuen avulla ajoneuvokantaa uudistetaan nykyistä vähäpäästöisemmäksi, mikä pienentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Tukien rahoitus käsitellään vuoden 2021 neljännen lisätalousarvion yhteydessä.

Määräaikainen hankintatukilaki tuli voimaan 1.1.2018. Määrärahaa henkilöautojen hankinta- ja muuntotukiin on budjetoitu yhteensä 24 miljoonaa euroa vuosille 2018-2021. Käyttämätön vuosikohtainen määräraha on siirtynyt aina seuraavalle vuodelle. Koko neljän vuoden määrärahasta (24 milj. €) oli lokakuun 2021 loppuun mennessä käytetty noin 70 prosenttia, sisältäen sekä hankintatuet että muuntotuet. Uuden sähköauton ostaja tai pitkäaikaisvuokraaja voi saada 2000 euroa valtion hankintatukea. Muuntotuki on 1000 euroa, kun bensiini- tai dieselkäyttöinen henkilöauto konvertoidaan kaasukäyttöiseksi ja 200 euroa, kun auto konvertoidaan etanolikäyttöiseksi.

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 19.11.2021. Laki tulee voimaan 1.12.2021.

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu toinen hallituksen esitys, jolla jatkettaisiin nykyisiä vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukia. Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 11.11.2021. Esityksessä ehdotetaan nykyisten täyssähköisten henkilöautojen ja kaasukuorma-autojen hankintatukien sekä henkilöauton muuntotuen jatkamista vuosina 2022 ja 2023. Lisäksi tukea voisi saada sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan vuosina 2022 ja 2023 sekä sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan vuonna 2022.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 382 7101, [email protected]

ylitarkastaja Pinja Oksanen, p. 0295 342 182, liikenne- ja viestintäministeriö, p. [email protected]