Förlängning av stödet för anskaffning av elbilar och stödet för konvertering av personbilar till utgången av året

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 14.40 | Publicerad på svenska 22.11.2021 kl. 15.51
Pressmeddelande
En elbil. (Bild: Mika Pakarinen / Keksi Agency)
En elbil. (Bild: Mika Pakarinen / Keksi Agency)

Regeringen föreslår att republikens president stadfäster en lag genom vilken stödet för anskaffning av elbilar och stödet för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift förlängs med en månad, dvs. till utgången av året, och förordnar att lagen ska träda i kraft den 1 december 2021. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen fredagen den 19 november 2021.

Tidigare tillämpades lagen på anskaffnings- och konverteringsstöd som har sökts senast den 30 november 2021. Lagändringen gör det möjligt för hushållen att ansöka om anskaffningsstöd och konverteringsstöd också under december 2021. Med hjälp av anskaffningsstödet och konverteringsstödet moderniseras fordonsparken så att den blir utsläppssnålare, vilket minskar växthusgasutsläppen från trafik- och transportbranschen. Finansieringen av stöden behandlas i samband med den fjärde tilläggsbudgeten för 2021.

Den temporära lagen om anskaffningsstöd trädde i kraft den 1 januari 2018. Ett anslag om sammanlagt 24 miljoner euro har budgeterats för anskaffnings- och konverteringsstöd för personbilar åren 2018-2021. Det årliga anslag som blivit oanvänt har alltid överförts till följande år. Av hela anslaget för fyra år (24 mn €) hade cirka 70 procent använts till och med utgången av oktober 2021, inklusive både anskaffningsstöd och konverteringsstöd. Den som köper eller långtidshyr en ny elbil kan få upp till 2 000 euro i statligt anskaffningsstöd. Konverteringsstödet uppgår till 1 000 euro när en bensin- eller dieseldriven personbil gaskonverteras och till 200 euro när en bil etanolkonverteras.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 19 november 2021. Lagen träder i kraft den 1 december 2021.

Dessutom har det vid kommunikationsministeriet beretts en annan regeringsproposition genom vilken de nuvarande anskaffnings- och konverteringsstöden för utsläppssnåla fordon ska förlängas. Regeringen lämnade en proposition om det till riksdagen den 11 november 2021. I propositionen föreslås att de nuvarande anskaffningsstöden för renodlade elbilar och gaslastbilar samt konverteringsstödet för personbilar ska förlängas till 2022 och 2023. Stöd kan dessutom beviljas för anskaffning av eldrivna lastbilar 2022 och 2023 och för anskaffning av el- eller gasdrivna paketbilar 2022.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 382 7101, [email protected]

Pinja Oksanen, överinspektör, tfn 0295 342 182, kommunikationsministeriet, tfn [email protected]