Sähkö- ja telekaapeleita voi sijoittaa tiealueelle jo nyt

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2011 11.12
Uutinen

Tapaninpäivän myrskyjen aiheuttamien laajojen sähkökatkosten vuoksi esille on nostettu tarve lainmuutokseen, jotta sähkö- ja telekaapelit voitaisiin sijoittaa tiealueelle. Tämä on mahdollista jo nykyisen lainsäädännön mukaan. Maantielaki, ratalaki ja viestintämarkkinalaki mahdollistavat sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamisen maanteiden varsille.

Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ratkaisee keskitetysti kaikki maanteille sijoitettavien laitteiden lupahakemukset. Lupahakemuksia on ratkaistu tänä vuonna noin 2400 kpl. Kaikki hakijat ovat saaneet luvan.

ELY-keskus noudattaa lupaehdoissa ohjeita "Telekaapelit ja maantiet" vuodelta 2009 sekä "Sähköjohdot ja maantiet" vuodelta 2011. Ohjeita laatimassa ovat olleet myös tietoliikenteen ja energia-alan etujärjestöt ja sähköyhtiöt.