El- och telekablar kan redan nu placeras i vägområdet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2011 11.12 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.15
Nyhet

På grund av de omfattande elavbrotten som stormen på annandag jul orsakade har ett behov av en lagändring blivit aktuellt för att el- och telekablar ska kunna placeras i vägområdet. Enligt gällande lagstiftning är detta redan möjligt. Enligt landsvägslagen, banlagen och kommunikationsmarknadslagen kan el- och telekablar dras till kanterna av landsvägar.

Birkalands närings-, trafik- och miljöcentral avgör centraliserat alla tillståndsansökningar som gäller anordningar som placeras längs landsvägar. I år har cirka 2 400 tillståndsansökningar avgjorts. Alla sökande har beviljats tillstånd.

Beträffande tillståndsvillkoren följer ELY-centralen anvisningarna "Telekablar och landsvägar" från 2009 och "Elledningar och landsvägar" från 2011. Intresseorganisationer inom datakommunikation och energibranschen har också varit med och utarbetat anvisningarna.