Saaristoliikenteen yhteysalukset maksuttomiksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.8.2009 15.35
Uutinen

Saariston yhteysalusliikenteestä tulee kaikille maksutonta. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus yhteysalusliikenteen maksuttomuudesta tulee voimaan 1. syyskuuta 2009.

Saariston yhteysalusliikennettä hoitavat Merenkulkulaitos ja Tiehallinto. Merenkulkulaitoksen järjestämä yhteysalusliikenne on tähän saakka ollut saariston pysyvälle asutukselle maksutonta ja muulle liikenteelle maksullista. Tiehallinnon lautat ovat kaikille maksuttomia.

Muutoksen taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden kesällä antama päätös, jonka mukaan Merenkulkulaitoksen yhteysalusliikenteen maksut ovat liiketaloudellisin perustein määriteltyjä maksuja. Nämä maksut eivät valtion maksuperustelain mukaan voi olla alikatteellisia tai ilmaisia.

Saaristolaki kuitenkin edellyttää, että saariston vakinaisella väestöllä on oltava käytettävissään tarpeelliset ja ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset liikenne- ja kuljetuspalvelut. Tällöin yhteysalusliikenteen maksuttomuus on kaikille tasapuolinen ratkaisu.