Förbindelsefartygen i skärgårdstrafiken blir avgiftsfria

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.8.2009 15.35 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Förbindelsefartygstrafiken i skärgården blir avgiftsfri för alla. En förordning av kommunikationsministeriet träder i kraft den 1 september 2009.

Förbindelsefartygstrafiken i skärgården sköts av Sjöfartsverket och Vägförvaltningen. Den förbindelsefartygstrafik som Sjöfartsverket har arrangerat har hittills varit avgiftsfri för den bofasta befolkningen i skärgården och avgiftsbelagd för den övriga trafiken. Vägförvaltningens färjor är avgiftsfria för alla.

Bakgrunden för ändringen är ett utslag av högsta förvaltningsdomstolen från sommaren. Enligt utslaget är avgifterna i Sjöfartsverkets förbindelsefartygstrafik avgifter som har bestämts på företagsekonomiska grunder. Dessa kan enligt lagen om grunderna för avgifter till staten inte vara utan täckning eller gratis.

Skärgårdslagen förutsätter ändå att skärgårdens bofasta befolkning till sitt förfogande ska ha en erforderlig trafik- och transportservice, som är avgiftsfri eller prismässigt skälig. Då är den avgiftsfria förbindelsefartygstrafiken en lösning som är jämlik för alla.