Robotiikka laajenee palveluihin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2016 13.46 | Julkaistu suomeksi 23.2.2016 klo 13.54
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut vertailun robotiikan hyödyntämisestä kuudessa maassa. Vertailun perusteella robotiikan tavoitteet ovat kaikissa maissa samat, olemme siirtymässä tuotantolinjoilta myös palvelurobotiikkaan.

Ministeriön tilaamassa selvityksessä kuvataan miten robotiikkaa hyödynnetään ja edistetään Ruotsissa, Alankomaissa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Selvityksessä on myös vertailun perusteella tehtyjä ehdotuksia toimenpiteistä, joihin Suomessa kannattaisi panostaa.

Selvityksestä ilmenee, että kaikissa maissa robotiikalla pyritään vastaamaan pääasiassa samoihin haasteisiin. Näitä ovat väestön ikääntyminen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen, työvoimapula, terveydenhuollon tehostaminen ja laadun parantaminen ja energian saannin turvaaminen. Myös maiden strategiat ratkaista näitä haasteita ovat yhtäläiset.

Robotiikkaa menestyneesti hyödyntäneitä maita yhdistävät selkeä strategia ja poliittiset toimenpiteet robotiikan edistämiseksi. Myös onnistunut yhteistyö robotiikan toimijoiden kesken sekä mahdollisuus investoida tutkimukseen ja kehitykseen ovat eteenpäin vieviä tekijöitä. Robotiikalla vaikuttaisi olevan suora yhteys yritysten ja valtioiden kilpailukykyyn, sillä se tehostaa tuotantoa.

Myös suunta robotiikan kehittämiseksi on kaikissa maissa sama. Tulevaisuudessa robotit työskentelevät tuotantolinjojen lisäksi ihmisen apuna erilaisissa palvelutoiminnoissa. Esimerkiksi ikääntyneiden itsenäistä asumista kotona on mahdollista pidentää, kun robotti on apuna arkipäivän askareissa.

Julkaisu on osa hallitusohjelman digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävää kärkihanketta. Toimenpiteellä on tarkoitus lisätä robotiikan hyödyntämistä ja kehitystä Suomessa.

Kansainvälinen robotiikkaselvitys. Verrokkimaina Ruotsi, Alankomaat, Japani, Etelä-Korea, Yhdysvallat ja Iso-Britannia (julkaisuja 5/2016) on luettavissa ministeriön verkkopalvelussa.