Rautatieliikenteen uudistuksesta hyötyvät kansalaiset ja koko yhteiskunta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2017 14.29 | Julkaistu suomeksi 3.10.2017 klo 14.32
Uutinen
Nainen junassa (Kuva: Rodeo / Juha Tuomi)
Nainen junassa (Kuva: Rodeo / Juha Tuomi)

Hallitus vastasi 3. lokakuuta opposition välikysymykseen raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Hallituksen vastauksen välikysymykseen antoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteena on uudistamalla turvata joukkoliikenteen palvelut koko Suomessa, mahdollistaa uudenlaisten palvelujen syntyminen eri toimialoilla ja lisätä ihmisten mahdollisuuksia valita eri vaihtoehdoista itselleen sopivin.

Liikennesektorilla henkilöjunaliikenteen kilpailun avaamisella on merkittävä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Kilpailu on päätetty avata, koska sen on arvioitu tuovan paremmat palvelut junamatkustajille ja hyödyttävän koko yhteiskuntaa. Myös julkisissa hankinnoissa voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaaminen tarkoittaa sitä, että VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan ja rautateiden henkilöliikennemarkkinoille voi tulla muitakin toimijoita.

Hallitus on päättänyt, että rautateiden henkilöliikenteen kilpailu avataan alueisiin ja palvelukokonaisuuksiin perustuvien käyttöoikeussopimusten pohjalta. Tällä mallilla varmistetaan, että junaoperaattoreiden välille syntyy kilpailua. Sopimuksissa määritellään tarkemmin vaadittava palvelutaso ja kannustimet toiminnan kehittämiseen. Käyttöoikeussopimukset eivät takaa operaattoreille yksinoikeutta kilpailutetuille alueille. Samalla rataosalla voi toimia useita yrityksiä.