Rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamisen vaikutuksia arvioitu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2012 11.59
Tiedote

Rautateiden henkilöliikenteen avaamisesta kilpailulle tulisi kerätä lisäkokemuksia Suomessakin. Muiden maiden kokemuksien perusteella voidaan havainnollistaa sitä, kuinka suurista vaikutuksista Suomen kansantaloudessa voisi olla kysymys.

Näin toteaa liikenne- ja viestintäministeriön selvitysmies, dosentti Juha Honkatukia Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (VATT).

- Ministeriö ei ole tämän selvityksen perusteella tekemässä päätöstä henkilöliikenteen kilpailuttamisesta eikä selvitys ole ministeriön tai hallituksen kanta kilpailun avaamiseen. Selvitys on hallitusohjelman mukainen kokonaistaloudellinen arvio kilpailun avaamisen vaikutuksista. Selvityksessä on hyvää faktatietoa, joka helpottaa meitä löytämään ne elementit, joilla voimme rakentaa toimivan joukkoliikennejärjestelmän ja kehittää toimintaamme, korostaa liikenneministeri Merja Kyllönen.

Kilpailulle avaamista ei selvitysmiehen mukaan ole mielekästä toteuttaa yhtäkkisesti, vaan siinä tulisi edetä sekä lähi- ja että kaukoliikenteen mahdollisten muutosten osalta vaiheittain. Näitä vaiheita ovat esimerkiksi läpinäkyvyyden lisääminen, palvelutason varmistaminen, henkilöstön aseman selvittäminen, infrastruktuurin kehittäminen ja viranomaisten resursointi.

- Meille on tärkeintä se, että joukkoliikenteen matkustajille taataan mahdollisimman hyvät palvelut. Selvitysmiehen esittämistä keinoista voidaan poimia joitakin elementtejä, mutta on syytä miettiä myös sitä miten nykyjärjestelmää voidaan kehittää esimerkiksi uudenlaisella yhteistyöllä. Ministeriö analysoi tuloksia yhdessä kaikkien alan toimijoiden kanssa, toteaa ministeri Kyllönen.

EU:ssa on tällä hetkellä valmisteilla nk. neljäs rautatiepaketti. Sen tavoitteena on avata rautateiden henkilöliikenne kilpailulle avoimen markkinoillepääsyn pohjalta.

- Tämä selvitysmiehen raportti antaa meille eväitä myös EU-tasoiseen keskusteluun kilpailuttamisesta. Raporttiin on koottu hyvin myös muiden maiden kokemuksia. On selvää, etteivät muutokset koskaan tapahdu ilman jonkinlaista hintalappua ja se on jokaisen hyvä tunnistaa, jatkaa ministeri Kyllönen.

Rautatieliikenne on avattu kilpailulle tavaraliikenteessä. VR:llä on yksinoikeus kaukoliikenteeseen vuoteen 2019 asti. Helsingin Seudun Liikenne HSL voi kilpailuttaa lähiliikenteen aikaisintaan vuoden 2018 alusta.


Lisätietoja:
erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 34 2325
yksikön päällikkö Tero Jokilehto, p. 0295 34 2568
dosentti Juha Honkatukia, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, p. 040 304 5561