Konsekvenserna av avreglerad persontrafik på järnväg har utvärderats

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2012 11.59 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Konsekvenserna av en eventuell marknadsöppning av inrikes persontrafiken på järnväg bör studeras ytterligare i Finland. Erfarenheterna från andra länder gör det möjligt att estimera hur stora konsekvenserna för den finska nationalekonomin kan tänkas bli.

Detta konstaterar Kommunikationsministeriets utredningsperson, docent Juha Honkatukia från Statens ekonomiska forskningscentral (VATT).

- Ministeriet har inte för avsikt att på basis av denna utvärdering fatta beslut om att konkurrensutsätta persontrafiken. Utvärderingen representerar inte heller ministeriets eller regeringens ståndpunkt till en marknadsöppning. Utredningen är en i regeringsprogrammet inskriven totalekonomisk bedömning av konsekvenserna av en eventuell öppning för konkurrens. Utredningen innehåller värdefulla fakta och erbjuder oss nyttiga element för att bygga ett fungerande kollektivtrafiksystem och för att utveckla vår verksamhet, poängterar trafikminister Merja Kyllönen.

Enligt utredningspersonen är det inte meningsfullt att öppna marknaden för konkurrens på en gång, utan hellre avancera stegvis såväl inom närtrafiken som fjärrtrafiken, om en ändring överhuvudtaget blir aktuell. Exempel på stegen är att öka öppenheten, att säkra servicenivån, att utreda de anställdas ställning, att utveckla infrastrukturen och att tillgodose tillräckliga myndighetsresurser.

- För oss är det viktigaste att se till att resenärerna inom kollektivtrafiken garanteras så bra tjänster som möjligt. Vissa av de metoder som utredningsmannen föreslår är goda byggnadselement, men vi ska också undersöka om det nuvarande systemet kan utvecklas till exempel med nya former av samarbete. Ministeriet analyserar resultaten av utredningen i samråd med alla aktörer inom branschen, säger minister Kyllönen.

Inom EU bereds för närvarande det så kallade fjärde järnvägspaketet. Målet med detta lagstiftningspaket är att öppna persontrafiken på järnväg för konkurrens och att tillåta ett fritt inträde på marknaden.

- Utredningsmannens rapport ger oss också ett gott underlag för en diskussion på EU-nivå om konkurrensutsättning. Rapporten innehåller också en översikt av erfarenheterna i andra länder. Det är klart att varje ändring har sitt pris, och det är ett faktum som vi inte kommer ifrån, fortsätter minister Kyllönen.

Järnvägstrafiken har öppnats för konkurrens inom godstrafiken. VR har ensamrätt till fjärrtrafiken till 2019. Helsingforsregionens trafik (HRT) får konkurrensutsätta närtrafiken tidigast i början av år 2018.

Ytterligare information:

Sarianne Hartonen, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2325
Tero Jokilehto, enhetschef, tfn 0295 34 2568
Juha Honkatukia, docent, Statens ekonomiska forskningscentral, tfn 040 304 5561