Rauman, Oulun ja Kokkolan satamille yhteensä 5,9 miljoonaa euroa EU:n rahoitustukea

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2019 12.00
Uutinen
EU-lippu (Kuva: Juha Tuomi / Kuvatoimisto Rodeo)
EU-lippu (Kuva: Juha Tuomi / Kuvatoimisto Rodeo)

Euroopan komissio myöntää Rauman, Oulun ja Kokkolan satamille yhteensä 5,9 miljoonaa euroa EU:n rahoitustukea kestävän liikenteen edistämiseen. Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility) rahoitetaan 39 hanketta yhteensä 117 miljoonalla eurolla. 

Euroopan laajuisen TEN-T -liikenneverkon satamien kehittämiseen kohdistetaan noin 98 miljoonaa euroa ja tavarajunien melun vähentämiseen vajaat 20 miljoona euroa. Suomeen myönnettiin 5,9 miljoonaa euroa, mikä on viisi prosenttia määrärahasta.

Rauman sataman laajennusalueelle Ulko-Petäjäkseen rakennetaan lastikenttä. Hanke tehostaa lastausta, vähentää ruuhkia ja pienentää lastiyksikköä kohden laskettuja päästöjä. Hanke saa rahoitusta 2,4 miljoonaa euroa. 

Oulussa Oritkarin satamassa aiotaan poistaa liikenteen pullonkauloja, jotta pitkät junat pääsisivät Oritkarin Länsilaiturille ja jotta useampi suuri alus pääsisi yhtä aikaa satamaan. Samalla vähennetään sataman sisäisiä kumipyöräkuljetuksia.  Hanke saa rahoitusta 2 miljoonaa euroa. 

Kokkolan syväsataman kuljetuksia tehostetaan ja hankkeeseen kuuluu muun muassa laiturin pidentäminen. Jatkossa useampi iso alus pääsee yhtä aikaa satamaan, mikä lievittää satama-alueen ruuhkaa. Hanke saa rahoitusta 1,4 miljoonaa euroa.

EU:n jäsenmaista koostuva komitea antoi 27. syyskuuta 2019 puoltavan lausunnon, jonka mukaisesti Euroopan komissio päättää rahoituksesta. Komissio käynnistää CEF-ohjelmaan palautuvien varojen täydennyshaun syksyllä 2019.

Lisätietoja:

Liikenneneuvos Lassi Hilska, p. 0295 34 2497
Liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. 0295 34 2685