Raskaan tavaraliikenteen hinnoittelusta sopu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2010 17.57
Uutinen

EU:n liikenneministerit saavuttivat yhteisymmärryksen ehdotuksesta raskaalta tavaraliikenteeltä perittäviä tiemaksuja koskevan direktiivin eli ns. eurovinjettidirektiivin muuttamisesta. EU:n liikenneministerit kokoontuivat Luxemburgissa perjantaina 15.10.2010. Nykyisin voimassa oleva eurovinjettidirektiivi mahdollistaa verojen ja maksujen perinnän raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta sääntelemällä kiinteiden ajoneuvoverojen vähimmäistasot, käyttäjämaksujen (vinjettien) enimmäistasot sekä tietullien määräytymisperusteet. Nyt päätetyillä muutoksilla mahdollistetaan maksujen periminen myös eräistä liikenteen ulkoisista kustannuksista (melu ja ilmansaasteet).

Jäsenvaltioilla ei edelleenkään ole velvoitetta ottaa tiemaksuja käyttöön.

Neuvostossa oli myös esillä EU:n ja Venäjän lentoliikennesuhteet. Suomen liikenneministeri Anu Vehviläinen rohkaisi komissiota Venäjä-suhteiden kehittämisessä.