Raskaan tavaraliikenteen hinnoittelu sekä EU:n ja Venäjän lentoliikennesuhteet esillä liikenneneuvostossa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2010 17.51
Tiedote

EU:n liikenneministerit kokoontuivat Luxemburgissa perjantaina 15.10.2010. Ministerit saavuttivat yhteisymmärryksen ehdotuksesta raskaalta tavaraliikenteeltä perittäviä tiemaksuja koskevan direktiivin eli ns. eurovinjettidirektiivin muuttamisesta.

Päätöstä edeltävässä keskustelussa mielipiteitä jakoivat erityisesti maksujen korvamerkintä, ruuhka-ajan kesto sekä perittävien maksujen porrastusmahdollisuus.

Suomi toi neuvostossa esille kannattavansa samoja hinnoittelusääntöjä kaikille tieverkoille. Toiseksi Suomi korosti, että pakollista maksujen korvamerkintää ei tule hyväksyä ja asia tulisi jättää jäsenmaiden päätettäväksi.

Nykyisin voimassa oleva eurovinjettidirektiivi mahdollistaa verojen ja maksujen perinnän raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta sääntelemällä kiinteiden ajoneuvoverojen vähimmäistasot, käyttäjämaksujen (vinjettien) enimmäistasot sekä tietullien määräytymisperusteet. Nyt päätetyillä muutoksilla mahdollistetaan maksujen periminen myös eräistä liikenteen ulkoisista kustannuksista (melu ja ilmansaasteet). Jäsenvaltioilla ei edelleenkään ole velvoitetta ottaa tiemaksuja käyttöön.

Neuvostossa oli myös esillä EU:n ja Venäjän lentoliikennesuhteet. Ministeri Vehviläinen rohkaisi komissiota Venäjä-suhteiden kehittämisessä.

- Siperian ylilentokysymys on liian pitkään hallinnut EU:n ja Venäjän lentoliikennesuhteita ja tästä syystä muut lentoliikennekysymykset ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Suomi on kantanut oman kortensa kekoon neuvottelemalla vuosien ajan maiden välisen lentoliikennesopimuksen harmonisoimisesta EU säädösten kanssa. Toivon, että komissio nyt panostaa liikennesuhteiden kehittämiseen Venäjän kanssa, totesi Vehviläinen.

Liikenneministerit vaihtoivat näkemyksiä lisäksi valmisteilla olevasta liikennepolitiikan valkoisesta kirjasta.

Lisätietoja:
ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 040 754 9871