Raskaan liikenteen mittojen ja massojen muutostarpeiden selvitystä jatketaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2012 13.52
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön raskaan tavaraliikenteen mittojen ja massojen mahdollisten muutosten vaikutuksien selvittämistä jatketaan. Tarkoitus on, että linjauksia muutoksista tehdään seuraavien muutamien viikkojen aikana.

Liikenne- ja viestintäministeriö on tämän vuoden aikana valmistellut raskaan tavaraliikenteen mitta- ja massastrategiaa, jonka tarkoitus on kartoittaa muutostarpeita mm. ajoneuvojen enimmäismassoille sekä ajoneuvojen pituuksille ja leveyksille. Tarkoituksena on, että suomalaisen logistiikan kilpailukyky myös jatkossa pyritään turvaamaan.

Mittoja ja massoja koskevia muutoksia ovat olleet valmistelemassa keskeiset alan toimijat ja etujärjestöt. Valmistelussa on otettu myös huomioon alan kansainväliset ja EU-säädökset.

Lisätietoja: erityisavustaja Jyri Kuusela, p. 050 339 6911,
erityisasiantuntija Tero Jokilehto, p. 040 535 0574,
liikenneneuvos Kari Saari, p. 050 558 7461