Raportti: Radio voi hyvin, mutta tunnistaa tulevaisuuden haasteet

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2014 10.10 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.49
Tiedote

Radion tulevaisuuden suurimpia haasteita ovat autokuuntelulaitteiden ja internetin uuden tyyppisten palvelujen kehittyminen sekä mainoseurojen siirtyminen internetmainontaan. Toisaalta kehittyvät kulutustottumukset ja uudet teknologiat voivat tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös radiotoimialalle.

Radioalan edustajista koottu työryhmä paneutui radioon liittyviin erityiskysymyksiin ja siihen, millä keinoilla suomalainen radio voi kehittyä tulevaisuudessa. Ryhmä luovutti raporttinsa opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle perjantaina 4. heinäkuuta 2014.

Raportissa kuvataan suomalaisen radioalan ja radion kuuntelun nykytilaa sekä keskeisimpiä kehitystrendejä.

Työryhmä esittää 13 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla pyritään mahdollistamaan nykyisten ja uusien radiotoimijoiden sekä ohjelmasisältöjen toimintaedellytykset muuttuvassa maailmassa. Ehdotukset on jaettu lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteisiin.

Lyhyen aikavälin toimenpiteissä painotetaan erityisesti radioalan omia toimia radiosisältöjen tuottamiseksi. Radiotoimijoiden tulisi kehittää aktiivisesti uusia liiketoimintamalleja korkealaatuisten sisältöjen tarjoamiseksi aiempaa vaativammille ja tarjonnan paljoudesta nauttiville kuluttajaryhmille.

Keskeisimpänä pidemmän aikavälin toimenpiteenä työryhmä ehdottaa teknistä kartoitustyötä radiotoiminnan taajuuksien uudelleenjärjestelyn tarpeellisuuden arvioimiseksi.

Radio on suomalaisille tärkeä media ja sitä kuunnellaan keskimäärin kolme tuntia päivässä, usein esimerkiksi autossa. Ministeri Kiurun mukaan radioalan kannalta on tärkeää, että radio säilyy teknologisessa mielessä nykyisellään: helppona ja ilmaisena.

- Olisi tärkeää, että huomioitaisiin muun muassa radiokanavien internet- ja matkaviestinverkkojakelu. Radion kuuntelun kannalta on tärkeää olla tietoinen myös autoteollisuuden kehityksestä, ministeri Krista Kiuru toteaa.

Radiolle on osoitettu runsaasti uusia taajuuksia aikaisempaa tehokkaammilla taajuuskoordinoinneilla sekä osoittamalla aiemmin vain lyhytaikaiseen toimintaan varattuja taajuuksia pysyvään käyttöön.

- Tämä on mahdollistanut paitsi sen, että nykyisten radiokanavien maantieteellistä peittoa on voitu laajentaa, myös sen että alalle voidaan saada uusia toimijoita, iloitsee Kiuru.

Ensi vuoden alusta voimaan tulevassa tietoyhteiskuntakaaressa yksinkertaistetaan radiomainontaa koskevaa sääntelyä ja mahdollistetaan radiomainosten joustavampi sijoittelu. Lisäksi varmistetaan, että kaikissa radiotoiminnan tulevissa hankkeissa tehdään laajaa yhteistyötä.


Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Sini Wirén p. 0295 34 2532