Rapport: Radion mår bra, men erkänner framtidens utmaningar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2014 10.10 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

De största utmaningarna för radions framtid är utvecklingen av autolyssningsapparater och nya typer av tjänster på internet samt förflyttningen av reklameuro till internetreklam. Å andra sidan förändras konsumtionsvanorna och ny teknologi kan leda till nya affärsmöjligheter även inom radiobranschen.

En arbetsgrupp som består av företrädare för radiobranschen har fördjupat sig i specialfrågor som anknyter till radio och utrett vilka medel som kan användas för att utveckla den finländska radion i framtiden. Gruppen överlämnade sin rapport till undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru fredagen den 4 juli 2014.

I rapporten beskrivs nuläget för den finländska radiobranschen och radiolyssnande samt de centralaste utvecklingstrenderna.

Arbetsgruppen presenterar 13 åtgärdsförslag med hjälp av vilka man strävar efter att möjliggöra verksamhetsförutsättningar för nuvarande och nya radioaktörer samt programinnehåll i en föränderlig värld. Förslagen har indelats i åtgärder som ska vidtas på kort och lång sikt.

I fråga om åtgärder på kort sikt betonas särskilt radiobranschens egna åtgärder för att producera radioinnehåll. Radioaktörerna ska aktivt utveckla nya modeller för affärsverksamhet för att kunna erbjuda högklassigt innehåll till konsumentgrupper som är mer krävande än tidigare och som vill ha tillgång till ett rikligt utbud.

Den centralaste åtgärden på lång sikt som arbetsgruppen föreslår är tekniskt kartläggningsarbete för att bedöma behovet av att omorganisera frekvenserna inom radioverksamheten.

Radion är ett viktigt medium för finländare och man lyssnar på radio i genomsnitt tre timmar per dag, ofta till exempel i bilen. Enligt minister Kiuru är det för radiobranschens del viktigt att radion teknologiskt sett bevaras som den är nu: enkel och avgiftsfri.

- Det är viktigt att man beaktar bland annat distributionen av internet- och mobiltelenät för radiokanalerna. Med tanke på radiolyssnande är det även viktigt att man är medveten om utvecklingen inom bilindustrin, säger minister Krista Kiuru.

Radion har anvisats många nya frekvenser med effektivare frekvenskoordinater än tidigare samt genom att frekvenser som tidigare reserverats endast för kortvarig verksamhet anvisats för bestående bruk.

- Det här har gjort det möjligt både att utvidga de nuvarande radiokanalernas geografiska täckning samt att få nya aktörer till branschen, glädjer sig Kiuru.

I informationssamhällsbalken som träder i kraft från och med början av nästa år förenklar man regleringen kring radioreklam och möjliggör en flexiblare placering av radioreklam. Dessutom säkrar man ett omfattande samarbete inom alla kommande projekt inom radioverksamheten.


Ytterligare information
Sini Wirén, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2532