Raportti: Kansallinen avaruustilannekeskus edistäisi turvallisuutta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2023 13.35
Tiedote
Photo: Shutterstock/LVM

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama avaruustilannekeskuksen perustamista selvittänyt ohjausryhmä julkaisi 3.5.2023 raportin, jossa se suosittelee kansallisen avaruustilannekeskuksen perustamista. Keskuksen toiminta olisi mahdollista käynnistää vuoteen 2026 mennessä.

Satelliittijärjestelmiin nojaavat palvelut, kuten tietoliikenne, kaukokartoitus ja paikantaminen ovat osa yhteiskunnan arkea. Satelliittijärjestelmien häiriötöntä toimintaa uhkaavat lähiavaruuden ilmiöt, avaruussään häiriöt ja satelliittien ja avaruusromun törmäykset. Lisäksi putoava avaruusromu voi aiheuttaa maan päällä vaaratilanteita.

Tällä hetkellä mikään viranomainen ei Suomessa koordinoidusti havainnoi ja seuraa avaruuden ja avaruustoiminnan häiriö- ja vaaratilanteita. Kansallinen avaruustilannekeskus tuottaisi ja jakaisi tätä tietoa Puolustusvoimille, muille viranomaisille ja huoltovarmuuden kannalta kriittisille yrityksille sekä yliopistoille ja tutkimuslaitoksille. Avaruustilannekeskuksen perustaminen edistäisi osaltaan Suomen kokonaisturvallisuuden tavoitteita, kuten kansallista kriisinsietokykyä, kriittisen infrastruktuurin ylläpitoa ja huoltovarmuutta sekä kyberturvallisuutta.

Avaruustilannekeskus tuottaisi avaruustilannekuvaa yhteistyössä Suomen kansanvälisten kumppanimaiden kanssa ja tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten avaruusvalvonnasta vastaavien kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Avaruustilannekeskus loisi mahdollisuuksia tutkimukselle ja liiketoiminnalle

Kansallinen avaruustilanneseuranta edistäisi suomalaista perustutkimusta ja mahdollistaisi avaruustoimintaa koskevan tutkimusrahoituksen hakemisen EU:lta ja Euroopan avaruusjärjestöltä. Samalla avautuisi mahdollisuuksia myös korkealaatuisen teknologian kehittämiselle ja liiketoiminnalle.

Keskus toimisi eri toimipisteisiin hajautettuna. Siviilijohtokeskus perustettaisiin Ilmatieteen laitoksen ja sotilasjohtokeskus Puolustusvoimien yhteyteen. Molemmat johtokeskukset toimisivat itsenäisesti mutta läheisessä yhteistyössä. Keskuksen toteuttamisessa hyödynnettäisiin nykyisiä viranomaistehtäviä ja -rakenteita.

Avaruustilannekeskuksen ohjausryhmässä oli liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi mukana maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, puolustusministeriön, sisäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoministeriön sekä valtiovarainministeriön edustajia. Ohjausryhmän työn tavoitteena oli muodostaa ministeriöiden yhteinen käsitys kansallisen avaruustilannekeskuksen perustamisesta. Ohjausryhmän sihteeristö oli Ilmatieteen laitokselta, jonka työtä tukivat ohjausryhmään nimetyt pysyvät asiantuntijat Maanmittauslaitoksesta ja Puolustusvoimista.

Mitä seuraavaksi?

Virkatyönä laaditussa raportissa suositellaan, että avaruustilannekeskus perustettaisiin vuoteen 2026 mennessä. Keskuksen uuden määrärahan tarve vuosina 2024–2027 olisi yhteensä 5 135 000 euroa. Tuleva hallitus voi päättää avaruustilannekeskuksen perustamisesta.

Lisätietoja:

avaruustilannekeskuksen perustamista selvittänyt ohjausryhmä:

liikenneneuvos Vesa Häyrinen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 342368, [email protected]

viestintäneuvos Ulla Kaleva, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 342088, [email protected]

yksikön johtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 342608, [email protected]

 

avaruustilannekeskuksen siviilijohtokeskus:

professori Ari-Matti Harri, Ilmatieteen laitos, p. 050 3375623, [email protected]

 

avaruustilannekeskuksen sotilasjohtokeskus:

turvallisuusjohtaja Kai Knape, puolustusministeriö, p. 0295 140230, [email protected]