Raitiovaunut ja metro lainsäädännön piiriin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2015 12.18
Tiedote

Hallitus on antanut 28. syyskuuta esityksen uudeksi kaupunkiraideliikennelaiksi, jolla metro- ja raitioliikenne saadaan lainsäädännön piiriin.

Metro- ja raitioliikennettä on nykyisin ainoastaan Helsingissä. Näitä liikennemuotoja koskevaa erillistä lainsäädäntöä ei ole toistaiseksi voimassa. Uusi laintasoinen sääntely on tarpeellista, kun metroliikenne laajentuu Espoon puolelle vuonna 2016.

Norminpurkua koskevan hallitusohjelmalinjauksen mukaisesti nyt ehdotettava sääntely ja hallinnolliset menettelyt ovat mahdollisimman kevyitä.

Lakiesityksen mukaan metro- ja raitioliikenteestä tulisi ilmoituksenvaraista toimintaa. Ilmoitus tehtäisiin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille, joka vastaisi myös metro- ja raitioliikenteen turvallisuusvalvonnasta. Trafi ei kuitenkaan antaisi teknisiä määräyksiä tai hyväksyisi kalustoa tai infraa käyttöön otettavaksi.

Vastuu toiminnan turvallisuudesta olisi jatkossakin toiminnanharjoittajalla itsellään. Toiminnanharjoittajalle asetettaisiin kaupunkiraideliikennelaissa samanlaiset vaatimukset kuin rautatieyrityksille on asetettu rautatielaissa. Keskeisenä vaatimuksena olisi toiminnanharjoittajalta edellytettävä turvallisuusjohtamisjärjestelmä.

Perinteisen, katuverkolla tapahtuvan raitioliikenteen lisäksi lakiesitys kattaa myös pikaraitioliikenteen, jonka käynnistämistä suunnitellaan pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereen ja Turun alueella.

Hallitus esittää, että laki tulisi voimaan 1. maaliskuuta 2016. Länsimetron liikenteen arvioidaan alkavan syksyllä 2016.

Raitioliikennettä laki alkaisi koskea vasta vuoden 2018 alusta lukien.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Hannu Pennanen, 0295 34 2470