Raimo Tapio selvittämään liikenteenohjausta osana virastoselvitystä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2016 13.00
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti esiselvityksen hallinnonalan virastouudistuksesta 3. marraskuuta. Esiselvitys koskee Liikennevirastoa, Liikenteen turvallisuusvirastoa ja Viestintävirastoa. Ilmatieteen laitos sisältyy selvitykseen siltä osin, kun sillä on liiketaloudellista toimintaa.

Esiselvitystä laativaa työryhmää johtaa Trafin pääjohtaja Kari Wihlman. Työryhmän tehtävänä on laatia esiselvitys liikenteen ja viestinnän viranomaistoimintojen uudelleen organisoinnista. Taustalla on halu jatkuvasti parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä uudessa digitaalisessa toimintaympäristössä.

Virastouudistusta selvittävä työryhmä näkee tarpeelliseksi selvittää huolellisesti Liikenneviraston liikenteenohjaustoimintoja osana virastoselvitystä. Työryhmä on kutsunut tähän selvitystyöhön johtaja Raimo Tapion Liikennevirastosta.

Osa liikenteen ohjaustoiminnoista hoidetaan nykyään yritystoimintana, mutta myös Liikennevirastossa on varsin laajasti ohjaustoimintoihin liittyviä tehtäviä.

- Liikenteenohjaus on tiedon hyödyntämistä turvallisen ja luotettavan liikkumisen takaamiseksi ja siten oleellinen osa älykästä liikennettä ja tietoyhteiskunnan toteutumista. Turvallisella ja sujuvalla liikenteellä on myös huomattava kansantaloudellinen merkitys, sanoo pääjohtaja Kari Wihlman.

Wihlmanin mukaan Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminnoista tarvitaan selkeä kokonaiskuva, jotta työryhmä voi kokonaisvaltaisesti selvittää, miten viranomaistoimintaa uudistamalla voitaisiin parantaa asiakaslähtöisyyttä sekä luoda synergiaetuja ja säästöjä toimintojen paremmalla koordinoinnilla.

- Raimo Tapion tehtävänä on muodostaa kokonaiskuva Liikenneviraston vastuulla olevista liikenteenohjaukseen liittyvistä tehtävistä ja tehtävien hoitoon olennaisesti liittyvästä poikkihallinnollisesta viranomaisyhteistyöstä. Selvitystyö koskee myös toimintaan käytettäviä tietojärjestelmiä ja -infrastruktuuria sekä tähän operatiiviseen kokonaisuuteen liittyviä suunnittelu-, tuki- ja hankintatoimia, Wihlman kuvaa.

Selvitystyön määräaika on 31.12.2016.