Raideliikennelain muutos eduskunnalle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2022 13.30 | Julkaistu suomeksi 20.4.2022 klo 15.48
Tiedote
Juna lähdössä liikkeelle Helsingistä hämärässä. (Kuva: Shutterstock)
Juna lähdössä liikkeelle Helsingistä hämärässä. (Kuva: Shutterstock)

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen raideliikennelain muuttamisesta 7.4.2022. Esityksessä lakiin lisättäisiin säännökset kalustoyksikön siirtolupaa sekä erilaisia testi- ja pilottihankkeita koskevista vaatimuksista.

Hallituksen esityksen mukaan siirtolupaa edellytettäisiin esimerkiksi silloin, kun kalustoyksikköä, jolle ei ole myönnetty markkinoillesaattamis- tai käyttöönottolupaa, siirretään huoltoon rataverkolla. Siirtoluvan edellyttäminen varmistaisi tällaisten siirtojen turvallisuutta.

Esityksellä helpotettaisiin erilaisia testi- ja pilottihankkeita koskevia lupavaatimuksia. Tällaisia hankkeita olisivat esimerkiksi autonomisen junaliikenteen sekä tavanomaisen rataverkon ja kaupunkiraideliikenteen rataverkon liikennettä yhdistävät ns. duoraideliikenteen testi- ja pilottihankkeet. Lupavaatimusten helpotukset koskisivat myös liikkuvan laboratorion käyttämistä rataverkon testaukseen.

Lisäksi esityksellä joustavoitettaisiin raideliikennelain kapasiteetin jakamista koskevaa sääntelyä ja tarkistettaisiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin viranomaistehtäviä.

Raideliikennelaki voimaan vuonna 2019

Raideliikennelaki tuli voimaan 1.1.2019. Sillä pantiin kansallisesti täytäntöön EU:n neljäs rautatiepaketti ja kaikki sitä edeltänyt voimassa oleva EU:n rautatielainsäädäntö. Nyt annetulla hallituksen esityksellä tehtäisiin uusi tarkastuskierros raideliikennelakiin.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla.

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu yleisistunnossa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022.

Esitystä on tarkoitus täydentää myöhemmin keväällä niin, että kansainvälisten rautatiekuljetusten puutavarakuljetuksiin käytettävää vaunukalustoa voitaisiin käyttää tilapäisesti myös Suomen sisäisiin puutavarakuljetuksiin.

Lisätietoja:

Liikenneneuvos Risto Saari, p. +358 40 829 8132, risto.saari(at)gov.fi

Yksikön johtaja Emil Asp, p. +358 40 509 9757, emil.asp(at)gov.fi