Radion tulevaa toimilupakautta koskevat ehdotukset lausuttavana

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.3.2018 15.01
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa kuulla sidosryhmien näkemyksiä radion tulevasta toimilupakaudesta. Kaikki nykyiset radion ohjelmistotoimiluvat päättyvät vuoden 2019 lopussa, ja toimilupakauden vaihtuminen tarjoaa tilaisuuden toimilupaehtojen ja taajuuskokonaisuuksien arviointiin.

Tavoitteena on, että toimilupien myöntämismalli tukee radiomarkkinoiden kehittymistä. Siitä pyritään tekemään nykyistä läpinäkyvämpi, objektiivisempi ja hallinnollisesti kevyempi.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää tärkeänä, että radioalan toimintaedellytyksiä parannetaan.

- Radiolla on vahva asema suomalaisessa mediakentässä. Pidän tärkeänä, että radioala kehittyy ja säilyttää tärkeän roolinsa kansalaisten keskuudessa. Uutta toimilupakautta on valmisteltu perusteellisesti ja tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Nyt on vielä mahdollisuus vaikuttaa radion tulevaisuuteen, toteaa Berner.

Ministeriön ehdotuksen mukaan toimilupakauden pituus olisi 10 vuotta. Tällä pyritään varmistamaan toiminnan ennakointi ja jatkuvuus.

Niukkuustilanteessa tehtävässä tarkoituksenmukaisuusharkinnassa otettaisiin sisältöperusteiden ohella aiempaa enemmän huomioon hakijan edellytys harjoittaa pitkäjänteistä radiotoimintaa. Toimilupien sisältöehdoista pääsääntöisesti luovuttaisiin. Samalla pyrittäisiin kuitenkin turvaamaan erityisradioiden ja muun ei-kaupallisen radiotoiminnan jatkuvuus toimilupia myönnettäessä.

Toimiluvat pyritään myöntämään hyvissä ajoin viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä.

Viestintävirasto on lähettänyt lausunnoille taajuuskokonaisuuksia koskevan ehdotuksen. Sillä tehostetaan ja selkeytetään taajuuskokonaisuuksia.

Esityksillä toteutetaan hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi.

Mitä seuraavaksi?

Etenemismuistio on lausuttavana 4.4.2018 asti. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelua jatketaan liikenne- ja viestintäministeriössä.

Toimiluvat vuonna 2020 alkavalle kaudelle pyritään myöntämään hyvissä ajoin viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä.

Viestintäviraston laatima taajuussuunnitelma on lausuttavana 4.4.2018 asti.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Mirka Meres-Wuori, p. 0295 342 595

osastopäällikkö, ylijohtaja Olli-Pekka Rantala, p. 0295 342 585

Anne Berner