Förslagen om radions kommande koncessionsperiod på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2018 15.01 | Publicerad på svenska 7.3.2018 kl. 15.05
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet vill höra intressegruppernas åsikter om den kommande koncessionsperioden för radio. Alla gällande programkoncessioner för radio löper ut i slutet av 2019, och skiftet mellan två koncessionsperioder är ett utmärkt tillfälle att se över koncessionsvillkoren och frekvenshelheterna.

Målet är att modellen för att bevilja koncessioner ska stödja utvecklingen av radiomarknaden. Man strävare efter en allt öppnare, objektivare och administrativt sett lättare marknad.

Enligt kommunikationsminister Anne Berner är det viktigt att förbättra radiobranschens verksamhetsförutsättningar.

- Radion har en stark position i det finländska mediefältet. Vi måste se till att radiobranschen utvecklas och kan bevara sin viktiga roll bland medborgarna. Den nya koncessionsperioden har beretts grundligt och i ett tätt samarbete med branschaktörerna. Nu är det ännu möjligt att påverka radions framtid, konstaterar Berner.

Ministeriet föreslår att koncessionsperioden ska förlängas till 10 år. På detta sätt vill man säkra verksamhetens framförhållning och kontinuitet.

Om det råder brist på lediga frekvenser prövas de sökandes lämplighet så att man vid sidan av innehållet fäster större hänsyn än förut vid den sökandes förutsättningar att utöva långsiktig radioverksamhet. Det föreslås att man i regel ska slopa de villkor som gäller innehållet i det programutbud som koncessionen gäller. När koncessioner beviljas vill man ändå säkerställa specialradiornas och den övriga icke-kommersiella radioverksamhetens kontinuitet.

Avsikten är att koncessionerna ska beviljas i god tid före utgången av 2018.

Kommunikationsverket har sänt ett förslag om de kommande frekvenshelheterna på remiss. Syftet med förslaget är att effektivisera och förtydliga frekvenshelheterna.

Förslaget är ett led i regeringens spetsprojekt för smidigare reglering.

Vad händer härnäst?

Promemorian med förslag till hur den kommande koncessionsperioden ska utformas är på remiss fram till den 4 april 2018. Efter remissförfarandet fortsätter beredningen vid kommunikationsministeriet.

Avsikten är att koncessionerna för den period som börjar 2020 ska beviljas i god tid före utgången av 2018.

Kommunikationsverket har utarbetat en frekvensplan som är på remiss till den 4 april 2018.

Ytterligare information:

Mirka Meres-Wuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 595

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 0295 34 2585

Anne Berner