Pysyvä talviaika paras vaihtoehto Suomelle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2019 10.00 | Julkaistu suomeksi 1.2.2019 klo 10.16
Tiedote
Parhaimpana vaihtoehtona pysyväksi ajaksi EU-neuvotteluissa valtioneuvosto pitää alustavasti talviaikaa. (Kuva: LVM/Shutterstock)
Parhaimpana vaihtoehtona pysyväksi ajaksi EU-neuvotteluissa valtioneuvosto pitää alustavasti talviaikaa. (Kuva: LVM/Shutterstock)

Suomi kannattaa ripeää etenemistä kellojen siirtelystä luopumiseksi. Parhaimpana vaihtoehtona pysyväksi ajaksi EU-neuvotteluissa valtioneuvosto pitää alustavasti talviaikaa.

- Suomen kannan valmistelussa on kuultu laajasti kansalaisia, elinkeinoelämää ja muita sidosryhmiä. Kuulemisissa on tullut esiin sekä talvi- että kesäajan valintaa tukevia perusteluja, sanoo ministeri Anne Berner.

- Suomalaisten ja muiden EUmaiden kansalaisten viesti on ollut harvinaisen selvä: kellojen siirtelystä halutaan luopua, sanoo ministeri Berner.

Talviajan valintaa pysyväksi ajaksi puoltavat kansanterveydelliset seikat. Pysyvässä talviajassa illat olisivat nykyistä hämärämpiä maaliskuun lopulta lokakuun lopulle, mikä ehkäisisi unirytmin ja unen häiriöitä.

Pysyvää talviaikaa voidaan pitää parempana myös arvopaperimarkkinoiden toimivuuden kannalta, sillä mahdollisimman pieni aikaero muun Euroopan kanssa edistäisi liikesuhteiden hoitamista. Pysyvällä kesäajalla puolestaan katsottaisiin olevan myönteinen vaikutus liikenneturvallisuuteen ja ilta-aikaan ajoittuvan liikunnan harrastamiseen.                         

Suomen kanta komission ehdotukseen on valmisteltu valtioneuvostossa ja sitä on käsitelty EU-lainsäädännön valmistelua tukevissa jaostoissa.

Suomen pysyvä aika voidaan valita vasta sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päättäneet kesäaikajärjestelmän lopettamisesta.

- Luopumisesta on sovittava yhdessä. Vain yhtenäisillä käytännöillä voidaan varmistaa, ettei sisämarkkinoiden ja etenkin liikenteen toiminta häiriinny, sanoo ministeri Berner.

Mitä seuraavaksi

Euroopan komissio esitti 12.9.2018, että kellojen siirtelystä luovutaan vuonna 2019. Komission ehdotuksen mukaan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvasta kellonajan siirrosta luovutaan kaikkialla Euroopan unionissa. Ehdotuksen taustalla on Suomen tekemä aloite.

Neuvoston edellinen puheenjohtajamaa Itävalta laati ehdotuksen käsittelystä tilanneselvityksen, jota käsiteltiin liikenneneuvostossa Brysselissä 3.12.2018. Selvityksessä tuotiin esiin, että jäsenvaltiot tarvitsevat aikaa kellonajan siirrosta luopumista koskevan ehdotuksen kansalliseen käsittelyyn.

Komissio kehotti jäsenmaita jatkamaan kansallisten selvitysten tekemistä ja epävirallisia keskusteluja naapurimaiden kanssa. Epävirallisilla keskusteluilla jäsenmaat pyrkivät siihen, että Euroopassa vältetään aikavyöhykkeiden sirpaloituminen. Näillä näkymin vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luovuttaisiin aikaisintaan vuonna 2021 komission ehdottaman vuoden 2019 sijaan.

Ehdotuksen käsittelyä jatketaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa Romanian puheenjohtajakaudella keväällä 2019. Kansallisesti Suomi ei voi päättää kellojen siirtelystä luopumisesta, vaan asiasta on päätettävä EU:ssa.

Eduskunta päättää lopulta mikä aika valitaan pysyvästi käyttöön, jos kellojen siirtelystä luovutaan.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817
yksikön johtaja Maria Rautavirta, p, 040 718 5975 (3.2.2019 alkaen)