Laajakaistatuen valmistelu etenee – lausuntoja pyydetään tukiohjelman jatkamisesta vuonna 2021

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.4.2020 9.03 | Julkaistu suomeksi 30.4.2020 klo 15.34
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja laajakaistarakentamisen tuesta 12.6.2020 mennessä. (Kuva: LVM / Shutterstock)
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja laajakaistarakentamisen tuesta 12.6.2020 mennessä. (Kuva: LVM / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan lakia, jolla mahdollistettaisiin julkisen tuen myöntäminen laajakaistan rakentamiseen. Lausuntoja tukea koskevasta hallituksen esityksestä voi antaa 12.6.2020 asti.

- Koronakevään aikana on huomattu, että hyvät yhteydet ovat meille elintärkeitä. Hallitusohjelman mukaisesti laajakaistatukia voidaan harkita alueilla, jonne palvelua ei synny markkinaehtoisesti. Nyt varatulla viiden miljoonan euron tukiohjelmalla varmistaisimme, että nopeat yhteydet ovat saatavilla laajemmalla alueella. Tarkoituksena on parantaa etätyön ja yritystoiminnan mahdollisuuksia mahdollisimman laajasti suomalaisille, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Tukiohjelman jatkaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Sen mukaisesti tukea suunnattaisiin alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025. Tukea myönnettäisiin nopeiden laajakaistayhteyksien eli nopeudeltaan vähintään 100 megabittiä sekunnissa mahdollistavien yhteyksien rakentamiseen. Julkisen talouden suunnitelman mukaan valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen varataan viisi miljoonaa euroa vuodelle 2021. 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomi on sitoutunut Euroopan unionin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2025 kaikkiin kotitalouksiin olisi saatavilla laajakaistayhteys, jonka nopeus on vähintään 100 megabittiä sekunnissa. Suomen tavoitteena on olla tietoliikenneverkkojen kärkimaa, mistä on linjattu liikenne- ja viestintäministeriön digitaalisen infrastruktuurin strategiassa vuonna 2018. 

Tuen ehdot pääosin ennallaan

Tuki olisi jatkoa Nopea laajakaista -tukiohjelmalle, jonka hakuaika päättyi vuonna 2018. Nyt tarkoituksena on mahdollistaa tuen hakeminen ja myöntäminen jälleen vuoden 2021 alusta lähtien. Tukea laajakaistan rakentamiseen olisi mahdollista saada tukikelpoisista kustannuksista 66 prosenttia, mistä osan maksaisi valtio ja osan maksaisivat kunnat. Tuen saamiset ehdot säilyisivät pääosin ennallaan, mutta esimerkiksi kuntien maksuosuudet määriteltäisiin uudestaan. 

Nopea laajakaista -tukiohjelma käynnistyi vuonna 2010. Tukiohjelman tavoitteena oli rakentaa laajakaista 130 000 kotitalouden saataville. Tuen avulla kiinteää valokuituverkkoa on rakennettu tähän mennessä noin 25 000 kilometriä lähes 100 000 kotitalouden saataville. Tukien maksaminen jatkuu kuitenkin vuoteen 2021 asti. Jos kesken olevat hankkeet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti, voidaan saatavuustavoite saavuttaa.

Suomessa nopea kiinteä laajakaistayhteys, jonka nopeus on vähintään 100 megabittiä sekunnissa, oli saatavilla 58 prosentille kotitalouksista vuoden 2018 lopussa. Saatavuus vaihtelee merkittävästi ja maakuntien ja kuntien välillä on paljon eroja. 

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja pyydetään 12.6.2020 mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää kuulemistilaisuuden laajakaistatuesta verkossa 14.5.2020. Tilaisuudessa esitellään hallituksen esitysluonnosta ja kuullaan sidosryhmien näkemyksiä tukiohjelmasta. Kuulemistilaisuus on kaikille avoin ja siihen on ilmoittauduttava 11.5. mennessä.

Tuesta säädetään lailla. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa budjettilakina syksyllä 2020. Valokuituverkon rakentajat voisivat hakea tukea vuoden 2021 alusta alkaen. 

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Katariina Vuorela, 0295 34 2029, katariina.vuorela(at)lvm.fi, Twitter @vuorelakata