Postipalvelujen luotettavuus asiakkaille hintaa tärkeämpää

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2011 10.48
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämä Postipalvelututkimus 2010 on selvittänyt käyttäjien mielipiteitä suomalaisten postipalvelujen tasosta. Tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista pitää maamme postitoimintaa edelleen korkeatasoisena. Kolme neljäsosaa vastaajista antoi postitoiminnalle positiivisen yleisarvion.

Kirje- ja pakettiliikennettä koskevat mielipiteet kirjelaatikoiden sijainnista, hinnoittelun selkeydestä, lähetysten perille tulosta ja kulkunopeudesta ovat kuitenkin kriittisempiä kuin edellisessä, vuonna 2008 tehdyssä tutkimuksessa.

Vuonna 2010 uutena asiana selvitettiin, mikä on tärkein peruste kirjeen lähetystavan valinnalle. Erityisesti yrityksille on tärkeää, että kirje on nopeasti perillä. Kuluttajille kulkunopeuden lisäksi tärkeää on kirjeen perillemenon varmistaminen. Huomioitavaa on, että kirjeen hinta ei ole ratkaiseva tekijä.

Sähköisen viestinnän yleistyminen on vähentänyt perinteistä kirjeliikennettä. Vuonna 2010 tutkimukseen vastanneista yksityishenkilöistä noin joka seitsemäs oli käyttänyt NetPostia ja yli viidennes jotain muuta sähköistä palvelua. Myös yritysten viestintä tapahtuu yhä useammin sähköisessä muodossa.

Postipalvelututkimusta varten haastateltiin noin 1000 suomalaista yksityishenkilöä ja 500 yritysten ja julkisten organisaatioiden edustajaa. Tutkimus on tehty kahden vuoden välein vuodesta 1996 lähtien.

Lisätietoja:

tutkimuspäällikkö Lotta Engdahl, Taloustutkimus, puh. 09 7585 1211
viestintäneuvos Elina Normo, puh. 09 160 28463