Säkra posttjänster är viktigare för kunderna än priset

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2011 10.48 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har låtit undersöka användarnas åsikter om de finländska posttjänsternas kvalitet år 2010. Enligt undersökningen anser majoriteten av finländarna att postverksamheten i vårt land fortfarande håller hög nivå. Tre fjärdedelar av de intervjuade hade ett positivt intryck av postverksamheten.

I fråga om brev- och pakettrafiken var attityden till brevlådornas placering, prissättningens klarhet, försändelsernas framkomst och leveranshastighet mer kritisk än i den senaste undersökningen från 2008.

Nytt för år 2010 var en fråga om det viktigaste kriteriet vid valet av sändningssättet för brev. Särskilt för företag är det viktigt att brevet når adressaten snabbt. Leveranshastighet uppskattas också av privatkunder som dessutom vill vara säkra på att brevet verkligen når mottagaren. Däremot är brevets pris inte en avgörande faktor.

I takt med att den elektroniska kommunikationen har ökat har den traditionella brevtrafiken minskat. Av de privatpersoner som deltog i postundersökningen 2010 hade ungefär var sjunde skickat eller fått e-brev via tjänsten NetPosti och över en femtedel hade använt någon annan e-tjänst. Också företagens kommunikation sker allt oftare i elektronisk form.

För undersökningen intervjuades totalt ca 1 000 finländska privatpersoner och 503 företrädare för företag och offentliga organisationer. Undersökningen om posttjänsterna i Finland har gjorts vartannat år sedan 1996.

Ytterligare information:

forskningschef Lotta Engdahl, Taloustutkimus, tfn 09 7585 1211
kommunikationsrådet Elina Normo, kommunikationsministeriet, tfn 09 160 28463