Postilain uudistus avaa ovia uusille postipalveluille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2017 13.23
Tiedote

Postilakia uudistetaan joustavoittamalla yleispalvelutuotteiden jakelu- ja keräilyvelvoitteita ja kirjeiden kulkunopeusvaatimuksia. Muutoksilla vastataan postin toimintaympäristön muutokseen. Lakiuudistus koskee postin yleispalvelutuotteita, eli alle 2 kg:n painoisia, postimerkillisiä kirje- tai pakettilähetyksiä.

Yleispalvelutuotteiden jakelun ja keräilyn osalta laki antaa taajama-alueilla mahdollisuuden poiketa viisipäiväisestä jakelusta ja sallii vähintään kolmipäiväisen jakelun. Lakimuutos ei koske taajama-alueilla jaettavia muita tuotteita, kuten sanomalehtiä tai yritysten lähettämää postia.

Yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuu lakiuudistuksen myötä viitenä päivänä viikossa niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien ylläpitämää jakeluverkkoa, eli lehtien varhaisjakelua. Tämä mahdollistaa sanomalehtien viisipäiväisen jakelun nykyiseen tapaan myös haja-asutusalueilla. Harvaanasutuilla alueilla jakelu toteutetaan yleispalvelun tarjoajan järjestämän hankintamenettelyn kautta.

Lakiuudistuksella postinumero- ja osoiterekisterijärjestelmän tietoja avataan paremmin hyödynnettäviksi muiden postipalveluita tarjoavien yritysten kesken. Lisäksi uudistuksessa linjataan, että yleispalvelutuotteiden hinnoittelun on oltava kohtuullista, avointa ja syrjimätöntä. Näkövammaisille lähetettävät pistekirjoituslähetykset muuttuvat uudistuksen myötä kokonaan maksuttomiksi.

Lakiuudistuksessa oikeutta poiketa jakelutiheyttä koskevista vaatimuksista vaikeakulkuisilla alueilla joustavoitetaan. Kerrostaloissa puolestaan voidaan jatkossa taloyhtiön päätöksellä siirtyä postin lokerikkojakeluun.

Postin toimipisteiden sijoittamista koskevaa asetusta muutetaan

Postin toimipisteitä koskevaa asetusta muutetaan siten, että tiukat toimipisteiden sijoittamisvaatimuksia koskevat kilometri- ja prosenttivaatimukset poistetaan. Palvelupisteet sijoitetaan jatkossakin nykyisten vaatimusten mukaisesti alueen muiden tavanomaisesti käytettävien palveluiden yhteyteen tai muuten helposti saavutettavissa olevaan paikkaan. Joka kunnassa pitää jatkossakin olla vähintään yksi toimipiste.

Valtioneuvosto esitti postilain vahvistamista ja antoi asetuksen 7. syyskuuta. Postilain ja -asetuksen muutokset on tarkoitus tulla voimaan 15. syyskuuta 2017. Postilailla ja asetuksen muutoksella edistetään hallitusohjelman tavoitteita digitalisaation edistämiseksi ja normien purkamiseksi.

Lisätietoja:

Osastopäällikkö, ylijohtaja Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400, [email protected]

Yksikön johtaja, liikenneneuvos Sabina Lindström, p. 040 527 6103, [email protected]