Reformen av postlagen öppnar dörrar för nya posttjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2017 13.23
Pressmeddelande

Postlagen reformeras så att utdelnings- och insamlingsskyldigheten i fråga om produkter som hör till de samhällsomfattande tjänsterna och kraven på befordringstiden för brev blir mer flexibla. Lagen uppdateras för att motsvara den förändrade verksamhetsmiljön för post. Lagreformen gäller de produkter som ingår i de samhällsomfattande posttjänsterna, alltså brev- eller paketförsändelser med frimärke och som väger mindre än 2 kg.

Vad gäller insamling och utdelning av de brev som hör till de samhällsomfattande tjänsterna ger lagen möjlighet att i tätortsområden avvika från utdelning fem dagar i veckan och tillåter utdelning minst tre dagar i veckan. Lagändringen gäller inte övriga produkter som delas ut i tätorter, såsom tidningar och post som skickas av företag.

I och med lagreformen fortsätter femdagarsutdelningen av försändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna i de områden som inte har ett nät för utdelning av tidningar, dvs. morgondistribution. Utdelningen i glesbygden genomförs via ett upphandlingsförfarande som ordnas av tillhandahållaren av de samhällsomfattande tjänsterna. Tack vare detta är det möjligt att fortsätta som förut också med femdagarsutdelningen av tidningar i glesbygden.

Genom lagreformen öppnas uppgifterna i postnummer- och adressregistersystemet så att det blir lättare för andra företag som erbjuder posttjänster att utnyttja dem. Enligt reformen ska prissättningen av de samhällsomfattande tjänsterna vara rimlig, öppen för insyn och icke-diskriminerande. I och med reformen får synskadade rätt till försändelser med punktskrift kostnadsfritt.

Till följd av lagändringen blir rätten att göra undantag från kraven på utdelningsfrekvensen i svårtillgängliga områden flexiblare. I höghus blir det genom beslut av husbolaget möjligt att övergå till utdelning till fastighetsboxar.

Placeringen av verksamhetsställen för post blir smidigare

Förordningen om placeringen av verksamhetsställen för post ändras så att de stränga kilometer- och procentkrav som gäller placeringen av verksamhetsställen slopas. Verksamhetsställena ska även framöver placeras i anslutning till andra sedvanliga tjänster i området eller till något annat ställe som är lätt att nå.

Statsrådet framställde den 7 september att lagen om ändring av postlagen ska stadfästas och utfärdade en förordning om ändring av förordningen om placeringen av verksamhetsställen för post. Ändringarna av postlagen och postförordningen avses träda i kraft den 15 september 2017.

Den nya postlagen och ändringsförordningen är ett steg mot de mål om främjande av digitaliseringen och avvecklande av normer som ingår i regeringsprogrammet.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, överdirektör, tfn 050 344 3400, [email protected]

Sabina Lindström, enhetsdirektör, trafikråd, tfn 040 527 6103, [email protected]