Postilain uudistuksesta pyydetään lausuntoja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.11.2016 8.11
Uutinen
Kuva: lumiset postilaatikot (LVM/Rodeo)
Kuva: lumiset postilaatikot (LVM/Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille esityksen postilain uudistamisesta. Nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa lakiuudistuksen tavoitteena on uudistaa postisääntelyä vastaamaan paremmin nykyisiä asiakastarpeita ja turvata postipalveluiden saatavuus koko Suomessa mahdollistamalla uudenlainen, yrittäjäpohjainen jakelutoiminta sekä hyödyntämällä digitalisaatiota.

Esityksen mukaan yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuisi viitenä päivänä viikossa niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien ylläpitämää jakeluverkkoa, eli lehtien varhaisjakelua. Tämä mahdollistaa sanomalehtien viisipäiväisen jakelun nykyiseen tapaan myös haja-asutusalueilla.

Harvaanasuttujen alueiden jakelu tulisi toteuttaa yleispalvelun tarjoajan järjestämän hankintamenettelyn kautta. Tällöin jakelua voisivat tarjota erilaiset kuljetuspalveluita tarjoavat yritykset. Postilain kanssa samanaikaisesti valmisteltu liikennekaari mahdollistaa henkilö,- tavara- ja postikuljetusten yhdistämisen nykyistä joustavammin.

- Esitystä on valmisteltu hyvässä hengessä eri sidosryhmien kesken. Lausuntokierrokselta odotamme ehdotuksia ja kommentteja postilain pykäliksi jotka rohkeasti mahdollistavat, eivät rajoita postipalveluiden kehitystä, kannustaa ministeri Berner.

Kommentteja pyydetään sidosryhmiltä 7.12. mennessä. Uudistetun postilain on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2017.