Reformen av postlagen på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2016 8.11 | Publicerad på svenska 7.11.2016 kl. 8.20
Nyhet
Bild: Kommunikationsministeriet / Rodeo
Bild: Kommunikationsministeriet / Rodeo

Kommunikationsministeriet har sänt en proposition om reformen av postlagen på remiss. På en marknad i ständig förändring är målet med lagreformen att uppdatera postregleringen så att den bättre än i dag tillgodoser kundernas behov. Målet är också att trygga tillgången till posttjänster i hela Finland med hjälp av utdelning som bygger på företagare och digitalisering.

Enligt propositionen innebär den samhällsomfattande tjänsten utdelning av brev fem dagar i veckan i områden där tidningarna inte upprätthåller ett utdelningsnät, det vill säga i områden som saknar tidig tidningsutdelning. Tack vare detta är det möjligt att fortsätta dela ut tidningar fem dagar i veckan även i glesbygden.

Utdelningen i glest bebyggda områden avses bli genomförd via ett upphandlingsförfarande som arrangeras av tillhandahållaren av de samhällsomfattande tjänsterna. På detta sätt kan företag som erbjuder olika slag av transportjänster också erbjuda utdelningstjänster. Transportbalken som har beretts samtidigt med postlagen gör det möjligt att kombinera person-, gods- och posttransporter smidigare än för närvarande.

- Propositionen har beretts i god anda i samråd med olika intressentgrupper. Vi ser fram emot att remissen ger oss förslag och synpunkter till sådana paragrafer i postlagen som fördomsfritt möjliggör, inte begränsar utvecklingen av posttjänsterna, säger minister Berner förhoppningsfullt.

Intressenterna är välkomna att lämna sina synpunkter fram till den 7 december. Den uppdaterade postlagen avses träda i kraft sommaren 2017.