Postilain muutokset ja sanomalehtien jakelutuki lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2021 16.30 | Julkaistu suomeksi 18.10.2021 klo 16.43
Tiedote
Postilaatikoita (Kuva: Harry Hykko / Shutterstock)
Postilaatikoita (Kuva: Harry Hykko / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi postilain muuttamisesta sekä sanomalehtien määräaikaista jakelutukea koskevasta asetusluonnoksesta. Molempien lausuntoaika päättyy 28.11.2021.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että nykyisestä postin yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä keräilystä ja jakelusta siirryttäisiin kolmipäiväiseen keräilyyn ja jakeluun.

Samaan aikaan kolmipäiväiseen jakeluun siirryttäessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön määräaikainen sanomalehtijakeluun myönnettävä valtionavustus niille alueille, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakelua, ja joilla ei ole saatavilla täysin kattavaa viisipäiväistä varhaisjakelua. Postilakiin lisättäisiin avustusta koskevan sääntelyn reunaehdot.

Esitysluonnoksen mukaan yleispalvelun tarjoajan tulisi ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle keräily- ja jakelupäivänsä vähintään kuusi kuukautta ennen keräilyn ja jakelun aloittamista kyseisinä päivinä. Laista ehdotetaan poistettavaksi yleispalvelun tarjoajalle säädetty hankintamenettely. 

Lisäksi esityksessä määriteltäisiin Posti Oy:n nykyisellään hoitamat perustuslain mukaiset julkiset hallintotehtävät ja tarkennettaisiin niitä koskevaa sääntelyä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen perusteella.

Ehdotukset perustuvat valtiosihteerityöryhmän loppuraporttiin.

Postilain mukaan koko maassa on oltava pysyvästi tarjolla postipalvelujen yleispalvelu, joka on saatavilla tasapuolisin ehdoin. Nykyisellään postin yleispalvelulähetykset on keräiltävä ja jaettava viitenä päivänä viikossa. 

Viisipäiväinen sanomalehtijakelu halutaan turvata

Sanomalehtijakelun tuesta ehdotetaan säädettävän valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2027 asti. Tuen piiriin kuuluisi pääasiassa varhaisjakeluna toimitettava sanomalehtien jakelu niinä päivinä, kun Posti ei ole velvoitettu postilain mukaiseen yleispalveluun.

Asetusehdotuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä viisipäiväisen lehtijakelun toteutumiselle alueilla, joilla sitä ei ole saatavilla, ja näin osaltaan varmistaa yhteiskunnallisesti tärkeän tiedonvälityksen saatavuus, tukea uutistoiminnan monimuotoisuutta sekä laadukasta ja monipuolista tiedonvälitystä.

Avustuksensaajat valittaisiin kilpailuttamalla, ja ne sitoutuisivat tukea vastaan hoitamaan jakelun tukikauden ajan kilpailutuksessa tarkemmin määritellyn hinnan perusteella.

Valtioneuvoston asetuksen jakelutuesta on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun postilain muutosesitys tulee voimaan.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntopyynnöt on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksityishenkilöt netissä tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lausuntokierroksen jälkeen lain ja asetuksen valmistelu jatkuvat virkatyönä.

Hallituksen esitys laiksi postilain muuttamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle loppuvuodesta 2021 tai viimeistään alkuvuodesta 2022.

Sanomalehtijakeluun myönnettävää avustusta koskevien säännöksien tulisi olla voimassa vuoden 2022 alkupuolella, jos avustettu lehtijakelu halutaan ottaa tavoitteiden mukaisesti käyttöön viimeistään vuoden 2023 alusta.

Lisätietoja

Postilaki:

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916

ylitarkastaja Fanni Thessler, p. 050 353 5515

suunnittelija Kaarle Vuorinen, p. 050 513 7783

Jakelutuki:

neuvotteleva virkamies Emmi Nykänen, p. 050 311 2394

erityisasiantuntija Sara Vänttinen, p. 050 473 0277

erityisasiantuntija Konsta Luukka, p. 050 476 1595