Pohjoismaiset ministerit keskustelivat infran rahoituksesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2018 16.40 | Julkaistu suomeksi 26.6.2018 klo 16.46
Tiedote
Toimittaja Baba Lybeck ja pohjoismaiset ministerit keskustelemassa Rethinking Infrastructure Financing in the Nordics -seminaarissa 26.6.2018. Oikealta vasemmalle Baba Lybeck, Ketil Solvik-Olsen, Sigurdur Ingi Jóhannsson, Anne Berner ja Ola Nordlander. (Kuva: LVM)
Toimittaja Baba Lybeck ja pohjoismaiset ministerit keskustelemassa Rethinking Infrastructure Financing in the Nordics -seminaarissa 26.6.2018. Oikealta vasemmalle Baba Lybeck, Ketil Solvik-Olsen, Sigurdur Ingi Jóhannsson, Anne Berner ja Ola Nordlander. (Kuva: LVM)

Infran rahoitus on murroksessa ja tukeutuminen pelkästään julkiseen budjettirahoitukseen ei ole kestävää. On tärkeää, että löydetään uusia rahoituskeinoja ja toimintatapoja infrastruktuurin pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Näitä uusia keinoja on etsitty Helsingissä järjestetyssä pohjoismaisessa infran rahoitusta käsittelevässä seminaarissa "Rethinking Infrastructure Financing in the Nordics".

Tilaisuuteen osallistuivat Suomen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin lisäksi Norjan liikenne- ja viestintäministeri Ketil Solvik-Olsen, Islannin liikenne- ja kuntaministeri Sigurdur Ingi Jóhannsson sekä ylijohtaja Ola Nordlander Ruotsin elinkeinoministeriöstä.

"Toimiva ja ajanmukainen infrastruktuuri on edellytys kilpailukyvylle. Hankkeiden viivästykset tai epäonnistumiset voivat aiheuttaa huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia. On luontevaa, että teemme yhdessä töitä parhaiden käytäntöjen löytämiseksi", sanoo Suomen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

"Pohjoismaiden infrastruktuurit ovat hyvin samanlaisia. Ideoiden ja ratkaisumallien jakaminen on merkittävää tulevien onnistumiselle. Jotta voimme rakentaa tulevaisuuden tarpeita vastaavan liikennejärjestelmän, on tärkeää, että saamme parhaan mahdollisen hyödyn irti infrastruktuuriin sijoittamistamme varoista", sanoo Norjan liikenne- ja viestintäministeri Ketil Solvik-Olsen.

"On tärkeää keskustella paitsi itse investoinneista, myös toiminnan ja ylläpidon rahoituksesta. Odotan kuulevani lisää muiden Pohjoismaiden näkemyksistä ja kokemuksista. Viestintä ja liikenne kietoutuvat yhä enemmän toisiinsa ja tulevaisuus on mielenkiintoinen," sanoo Islannin liikenne- ja kuntaministeri Sigurdur Ingi Jóhannsson.

Mitä seuraavaksi:

Keskustelu rahoitusmenetelmistä jatkuu Pohjoismaiden kesken. Etenkin liikenneinfrastruktuurin rahoittamisessa kansalliset rajat ylittävillä investoinneilla ja liikennepolitiikan yhteensovittamisella voidaan saavuttaa merkittäviä etuja.

Lisätietoja: 
johtaja, liikenneneuvos Sabina Lindström, p. 040 527 6103