Ministrarna diskuterade finansieringen av infrastrukturen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2018 16.40 | Publicerad på svenska 26.6.2018 kl. 16.46
Pressmeddelande
Redaktör Baba Lybeck och de nordiska ministrarna diskuterar vid seminariet Rethinking Infrastructure Financing in the Nordics den 26 juni 2018. Från höger till vänster Baba Lybeck, Ketil Solvik-Olsen, Sigurður Ingi Jóhannsson, Anne Berner och Ola Nordlander. (Bild: KM)
Redaktör Baba Lybeck och de nordiska ministrarna diskuterar vid seminariet Rethinking Infrastructure Financing in the Nordics den 26 juni 2018. Från höger till vänster Baba Lybeck, Ketil Solvik-Olsen, Sigurður Ingi Jóhannsson, Anne Berner och Ola Nordlander. (Bild: KM)

Finansieringen av infrastrukturen befinner sig i ett brytningsskede och det är inte hållbart att stödja sig enbart på offentlig budgetfinansiering. Det är viktigt att finna nya finansieringsmetoder och förfaranden för att utveckla infrastrukturen på ett långsiktigt sätt.

Dessa nya metoder har efterlysts på det nordiska seminarium i Helsingfors som behandlade finansiering av infrastruktur "Rethinking Infrastructure Financing in the Nordics".

I evenemanget deltog utöver Finlands kommunikationsminister Anne Berner också bl.a. Norges kommunikationsminister Ketil Solvik-Olsen och avdelningschef Ola Nordlander från Sveriges näringsdepartement.

En fungerande och tidsenlig infrastruktur är en förutsättning för konkurrenskraften. Försenade eller misslyckade projekt kan förorsaka avsevärda ekonomiska och sociala kostnader. Det är naturligt att vi arbetar tillsammans för att finna bästa praxis, säger Finlands kommunikationsminister Anne Berner.

De nordiska ländernas infrastrukturer liknar i hög grad varandra. Att dela med sig av idéer och lösningsmodeller är betydelsefullt för den framtida framgången. För att vi ska kunna bygga upp ett transportsystem som motsvarar framtida behov är det viktigt att kunna dra största möjliga nytta av möjligheterna med de medel vi placerat i infrastrukturen, säger Norges kommunikationsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det är viktigt att förutom själva investeringen också diskutera finansieringen av verksamheten och upprätthållandet. Jag ser fram emot att höra mer om de andra nordiska ländernas åsikter och erfarenheter. Kommunikation och transport sammanflätas allt mer och framtiden blir intressant, säger Islands transport- och kommunminister och nordiska samarbetsminister Sigurður Ingi Jóhannsson.

Vad händer härnäst?

Diskussionen om finansieringsmetoder fortsätter mellan de nordiska länderna. I synnerhet i finansieringen av transportinfrastruktur kan man med gränsöverskridande investeringar och samordning av transportpolitiken nå betydande fördelar.