Pihakatumerkki mahdollinen yhä useammalla kadulla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2010 14.16
Tiedote

Tieliikennelakiin tulee heinäkuun alusta voimaan muutoksia, jotka vaikuttavat muun muassa pihakatujen merkitsemiseen. Samanaikaisesti otetaan käyttöön myös uusi töyssyistä varoittava liikennemerkki.

Muutos mahdollistaa kunnille pihakatuliikennemerkin käyttämisen myös kaduilla, joilla ei ole tarpeen kieltää läpiajoa. Näin voidaan rauhoittaa liikennettä ja helpottaa viihtyisän katumiljöön rakentamista myös kuntien keskusta-alueilla.

Lisäksi tieliikennelakiin tehdään tarkistuksia, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa jalkakäytävän ja pyörätien määritelmiä.

Hallitus esitti tieliikennelain vahvistamista keskiviikkona 23. kesäkuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki torstaina.

Uusi liikennemerkki varoittaa töyssystä

Heinäkuun alusta otetaan käyttöön uusi töyssyistä varoittava liikennemerkki. Vastaava merkki on käytössä monissa Euroopan maissa. Töyssyistä varoittamista yhtenäistetään siten, että 40 km/h tai korkeamman nopeusrajoituksen kaduilla käytetään uutta liikennemerkkiä ja tiemerkintää. 30 km/h kaduilla töyssy merkitään tiemerkinnällä.

Myös pyöräteiden jatkeen merkintätapa yhtenäistetään ja pyöräilijän odotustilojen - eli pyörätaskujen - merkintä valo-ohjatuissa risteyksissä tulee mahdolliseksi. Pyörätaskut tekevät pyöräilystä sujuvampaa ja risteyksissä ajamisesta turvallisempaa, kun pyöräilijät odottavat valojen vaihtumista selkeästi autoilijoiden näkökentässä.

Erityisesti töyssyjen ja pyörätien jatkeen merkitseminen aiheuttaa kustannuksia tienpitäjille, minkä vuoksi muutoksen toteuttamiselle annetaan aikaa 2017 loppuun.

Hallitus päätti tieliikenneasetuksen sisällöstä keskiviikkona 23. kesäkuuta.

Lisätietoja:
Yli-insinööri Mikko Karhunen, p. 040 510 1482,
Hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, p. 0400 665 395

Anu Vehviläinen