Trafikmärket för gårdsgata blir möjligt att använda på allt fler gator

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2010 14.16 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

De ändringar i vägtrafiklagen som träder i kraft i början av juli inverkar bland annat på markeringen av gårdsgator. Samtidigt tar man i bruk också ett nytt trafikmärke som varnar för fartgupp. Ändringen gör det möjligt för kommunerna att använda trafikmärket för gårdsgata också på gator där det inte är nödvändigt att förbjuda genomkörning. På så sätt kan man lugna trafiken och underlätta byggandet av en trivsam gatumiljö också i kommunernas centrumområden.

I vägtrafiklagen görs dessutom justeringar, med vilka man vill förenhetliga definitionerna av gångbana och cykelbana.

Regeringen föreslog onsdagen den 23 juni att vägtrafiklagen ska stadfästas. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagen på torsdagen.


Nytt trafikmärke varnar för fartgupp

Ett nytt trafikmärke som varnar för fartgupp tas i bruk i början av juli. Ett motsvarande märke används i många länder i Europa. Varningarna för fartgupp förenhetligas så, att på gator med en fartbegränsning på 40 km/h eller högre används det nya trafikmärket och vägmarkering. På gator med hastighetsbegränsningen 30 km/h utmärks fartguppet med vägmarkering.

Också markeringen av fortsättning på cykelbana förenhetligas och det blir möjligt att markera väntplatser för cyklister - alltså cykelfickor - i ljusstyrda korsningar. Cykelfickorna gör cykelåkandet mer smidigt och körandet i korsningar tryggare, när cyklisterna tydligt finns i bilisternas synfält medan de väntar på att ljusen byts.

I synnerhet markeringen av fartgupp och fortsättning på cykelbana förorsakar kostnader för väghållningen. Därför ger förordningen tid till slutet av 2017 att genomföra ändringarna.

Regeringen beslutade om innehållet i vägtrafikförordningen onsdagen den 23 juni.


Ytterligare information:
överingenjör Mikko Karhunen, tfn 040 510 1482
regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, tfn 0400 665 395

Anu Vehviläinen