Perusväylänpidon lisärahoituksen kohteet julkistettiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2016 10.55
Uutinen
Ministeri Anne Berner 9.6.2016 (Kuva: LVM)
Ministeri Anne Berner 9.6.2016 (Kuva: LVM)

Vuosille 2017-2019 on osoitettu perusväylänpitoon 364 miljoonan euron lisärahoitus, joka kohdistetaan maanteiden, rautateiden ja yksityisteiden parantamiseen sekä kaupunkiseutujen liikennehankkeiden tukemiseen. Lisärahoitus täydentää helmikuussa 2016 julkaistua hallituksen 600 milj. euron korjausvelkaohjelmaa.

Lisärahoituksen kohteet on valittu Liikenneviraston ja ELY-keskusten aineistoihin perustuen. Työssä on hyödynnetty merkittävästi myös tuoretta tietoa asiakkaiden tarpeista.

Lisärahoituksesta kohdennetaan maanteille 163 milj. euroa ja rautateille 101 milj. euroa. Maanteillä tehtäviä toimenpiteitä ovat erilaiset liittymä- ja kaistajärjestelyt, teiden parantamiset, ohituskaistat ja rekkaparkit. Kaupunkiseuduille kohdennetaan 70 milj. euroa ja yksityisteiden parantamisen valtionavustuksiin 30 milj. euroa.