Periaatteet datatalouden kehittämiselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2016 15.40 | Julkaistu suomeksi 29.1.2016 klo 15.46
Uutinen
Kannettava tietokone ja internet (Kuva:Rodeo)
Kannettava tietokone ja internet (Kuva:Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee massadataa ja My dataa koskevia strategisia linjauksia hallituksen periaatepäätöstä varten. Visiona on, että Suomi olisi vahva, innovatiivinen ja luotettava tietoympäristö, jonka osaamisesta syntyy kansainvälistä liiketoimintaa.

Massadataa ja My Dataa koskevat linjaukset ovat osa hallituksen kärkihanketta, joka koskee suurten tietoaineistojen hyödyntämistä liiketoiminnassa. Luonnos linjauksiksi on lähtenyt lausuntokierrokselle, jonka määräaika on 16. helmikuuta 2016.

Linjauksissa ehdotetaan, että jatkossa olisi panostettava toimenpiteisiin, jotka vähentävät rajoitteita datatalouden kehittymiseltä ja kasvattavat kyvykkyyttä tietoaineistojen hyödyntämisessä. Lisäksi olisi kehitettävä datan käyttöä mahdollistavia palveluinfrastruktuureja ja käytänteitä sekä panostettava dataan perustuvaan analytiikka-, palvelu- ja sovelluskehitykseen.

Linjausten mukaisessa tavoitetilassa vuonna 2020 suomalaiset yritykset ja organisaatiot jakavat dataa ja rajapintoja edistääkseen datan hyödyntämiseen perustuvaa liiketoimintaa ja palvelukehitystä. Kun palvelutarjonnan kenttä laajenee ja nostaa kyvykkyyttään, vahvistuu Suomen asema houkuttelevana datapalvelujen tarjoajana ja kumppanina.

Linjauksissa kiinnitetään huomiota myös datan hyvään hallintaan. Tavoitetilassa organisaatioilla ja yksilöillä on hyvät edellytykset hallita ja käyttää itseään koskevia tietoja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tavoitteena on että, tarjolla olisi testattuja My data -käytänteitä laajassa käytössä ja My dataan liittyvä osaaminen tarjoaisi esimerkkejä kansainväliselle kehitykselle.

Suuria tietoaineistoja koskeva periaatepäätös massadatan ja My datan strategisina linjauksina on osa hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä suurten tietoaineistojen hyödyntämistä sekä luoda kansainvälisesti parhaat toimintaedellytykset datan käyttöön perustuvalle liiketoiminnalle ja alan kasvulle.