Periaatepäätös ja edistämisohjelma parantamaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2018 10.48
Tiedote

Valtioneuvosto vahvisti kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevan periaatepäätöksen torstaina 22. maaliskuuta. Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut periaatepäätöstä tukevan yksityiskohtaisemman kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman. Kyseessä on ensimmäinen kävelyä ja pyöräilyä koskeva valtioneuvoston periaatepäätös, jonka toteuttamiseen ovat sitoutuneet useat julkiset toimijat ja järjestöt.

- Periaatepäätöksen ja edistämisohjelman toimenpiteet tuottavat merkittäviä ilmasto- ja kansanterveysvaikutuksia. Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen 20 % toisi noin neljän miljardin euron edestä terveyshyötyjä. Liikenteen päästöjä voidaan ohjelman toimenpiteillä vähentää 0,3 miljoonaa tonnia, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Periaatepäätöksessä ja edistämisohjelmassa on kymmenen toimenpidekokonaisuutta, joilla kävelyä ja pyöräilyä on tarkoitus lisätä vuoteen 2030 mennessä. Kokonaan uusi toimenpide on valtion ja kuntien yhteinen, uusi investointiohjelma kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi kaupunkien katuverkolla. Ohjelman käynnistämiseksi osoitetaan yhteensä 5 miljoonan euron rahoitus vuosille 2018-2019.

Muita ohjelman keskeisiä toimenpiteitä ovat muun muassa infrastruktuurin ja maankäytön suunnittelun kehittäminen sekä asenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttaminen. Tärkeitä keinoja ovat esimerkiksi kunnissa ja kaupunkiseuduilla tehtävät liikennejärjestelmäsuunnitelmat, kaavoitus ja liikkumisen ohjaus.

Myös lainsäädännön kehittäminen, kuten tieliikennelain kokonaisuudistus, sekä yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä sekä kävelyn ja pyöräilyn vastuutahojen määrittäminen kunnissa ja valtionhallinnossa on tärkeää.

Ohjelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä valtionhallinnon eri toimijoiden sekä alan järjestöjen kanssa. Valmistelun tueksi järjestettiin muun muassa keskustelutilaisuuksia ja edistämisohjelma oli laajalla lausuntokierroksella vuoden vaihteessa. Kaikki lausunnonantajat pitivät ehdotettua ohjelmaa tarpeellisena ja ajankohtaisena.

Ohjelman valmisteluun osallistuivat ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion liikuntaneuvosto ja Liikennevirasto, sekä Pyöräliitto ja Pyöräilykuntien verkosto.

Tavoitteena päästöjen vähentäminen ja kansanterveyden parantaminen

Ohjelman tavoitteena on, että kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvu korvaisi osittain lyhyitä automatkoja ja vähentäisi sitä kautta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Esimerkiksi Ilmastopaneelin selvityksessä on arvioitu, että kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä voitaisiin saavuttaa noin 0,3 miljoonan tonnin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä. Suomessa liikenteen kokonaispäästövähennystavoite on 3,1 miljoonaa tonnia.

Kansanterveyden osalta on arvioitu, että kävelyn ja pyöräilyn lisääminen Suomessa jo 20 prosentilla tuottaisi yhteensä noin 4 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa asetettiin tavoitteeksi 30 prosentin kasvu kävely- ja pyöräilymatkojen määrissä 2030 mennessä.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on myös liikenne- ja viestintäministeriön kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen aihe. Lisäksi ministeriö toteuttaa yhdessä alan toimijoiden kanssa kaksivuotisen kävelyn ja pyöräilyn edistämiskampanjan.

Mitä seuraavaksi?

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteitä ruvetaan toteuttamaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Liikennevirasto käynnistää hankehaun kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman ensimmäisiksi hankkeiksi syksyllä 2018. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman julkaisua ennen käynnistetty lausuntokierros sähköpyörien hankintatuesta päättyy 3.4.2018.

Lisätietoja

johtaja Sabina Lindström p. 040 527 6103