Paremmat taksipalvelut myös kuntakeskusten ulkopuolelle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2009 13.41
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää taksiliikennelain täsmentämistä, jotta taksipalvelut tulevat paremmin kuntakeskusten ulkopuolisten alueiden ja kuntaliitoksissa itsenäisen asemansa menettäneiden kuntien asukkaiden saataville. Lakimuutoksen tavoitteena on myös selkiyttää taksilupakäytäntöä.

Hallitus päätti taksiliikennelakiesityksen sisällöstä torstaina 28. toukokuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2009.

Lakimuutoksella helpotetaan taksilupien myöntämistä kuntaliitosten yhteydessä yhteen liittyneisiin kuntiin ja kuntakeskusten ulkopuolisille alueille. Tavoitteena on parantaa näiden alueiden asukkaiden taksipalveluiden saatavuutta sekä pienentää yksittäisten henkilöiden ja yhteiskunnan kuljetuskustannuksia taksimatkojen lyhentyessä.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että tietylle alueelle myönnettävien taksilupien enimmäismääriä (kiintiöitä) ja taksiluvan saajia koskevaa paremmuusjärjestystä muutetaan. Jatkossa enimmäismääriä vahvistettaessa määriteltäisiin myös kuinka monta lupaa myönnetään koko kuntaa pienemmälle, kuntaliitoksen yhteydessä lakkautetun kunnan alueelle. Lisäksi ne hakijat, jotka hakevat taksilupaa pinta-aloiltaan laajoissa kunnissa kuntakeskuksen ulkopuolelle, olisivat etusijalla taksilupia myönnettäessä.

Esityksessä otetaan kantaa myös haja-asutusalueiden taksiautoilijoille asetettuun päivystysvelvoitteeseen. Uuden lain mukaan kaikille maaseutumaisten kuntien autoilijoille nyt asetettua sopimusvelvoitetta päivystysvuoroista muutettaisiin siten, että päivystyksistä tulisi aina ilmoittaa lääninhallitukselle. Sama velvoite koskisi kuntakeskusten ulkopuolisilla alueilla toimivia autoilijoita. Näin helpotetaan ajovelvollisuuden valvontaa.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28 013, 0400 754 9871