Painolastivesien käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus hyväksyttäväksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2016 13.52 | Julkaistu suomeksi 16.6.2016 klo 14.01
Uutinen
Alus Vuosaaren satamassa (Kuva: LVM)
Alus Vuosaaren satamassa (Kuva: LVM)

Hallitus esitti 16. kesäkuuta, että tasavallan presidentti vahvistaisi laivojen painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen. Samalla tasavallan presidentti vahvistaisi yleissopimuksen voimaansaattamiseen liittyvät lait. Lait tulevat voimaan vasta sen jälkeen kun yleissopimus on kansainvälisesti ja Suomen osalta tullut voimaan.

Yleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun 30 valtiota ja 35 prosenttia maailman tonnistosta on sopimuksen piirissä. Arvioidaan että yleissopimus tulisi voimaan vuoden 2017 aikana.

Yleissopimus sisältää määräyksiä muun muassa painolastivesien käsittelystä, mahdollisista poikkeuksista ja vapautuksista sekä valvonnasta. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi sopimuksen vuonna 2004.

Voimaantulo tarkoittaa sitä, että ulkomaanliikenteessä kulkeviin laivoihin tulee lähtökohtaisesti asentaa painolastivesien käsittelylaitteistot. Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa on vuonna 2013 päätetty, että käsittelylaitteistoja voidaan asentaa aluksiin porrastetusti siten, että asennukset tulee tehdä viiden vuoden kuluessa yleissopimuksen voimaantulosta eli 2022 mennessä.

Yleissopimuksen voimaantulolla on myönteisiä vaikutuksia suomalaiselle meriteknologiateollisuudelle (clean tech), kun markkinat uusille painolastiveden käsittelyjärjestelmille laajenevat.

Lisätietoja: hallitusneuvos Lolan Eriksson, 040 744 8118