Päätökset liikennehankkeista tehtiin puutteellisin tiedoin, lisärahoitus välttämätöntä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.11.2012 12.00
Tiedote

Kaikkia tällä hallituskaudella aloitettaviksi linjattuja hankkeita ei voida aloittaa ilman lisärahoitusta. Hankkeiden tehokas ja tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttäisi 150 miljoonan euron lisärahoitusta kehyskaudella 2013-2016. Minimissäänkin lisärahoitustarve on 50 miljoonaa euroa.

Liikennepoliittisessa selonteossa linjatut hankkeet valmisteltiin liikenne- ja viestintäpoliittisessa ministerityöryhmässä keväällä 2012. Tämän pohjalta hallitus sopi kehysriihessä hallituskaudella aloitettavista hankkeista.

On käynyt ilmi, että päätökset liikennepoliittisen selonteon hankkeista tehtiin puutteellisten tietojen pohjalta. Hankelista perustuu Liikenneviraston entisen pääjohtajan Juhani Tervalan toimittamiin tietoihin.

- Hallitus on puutteellisilla tiedoilla saatu uskomaan, että esitetyt hankkeet olisivat toteutettavissa rahoituskehyksen puitteissa. Tervala tiesi, että hankkeet piti mitoittaa keväällä 2012 päätettyihin rahoituskehyksiin, toteaa liikenneministeri Merja Kyllönen.

- Tilannetta on selvitetty viime päiviin asti. Olen pahoillani siitä, että hallitus ja eduskunta ovat joutuneet tekemään päätöksiä puutteellisin tiedoin, sanoo Kyllönen.

- Hallitus haluaa nyt katsoa Liikenneviraston laskelmat vielä rauhassa läpi, ja uskon että ensi kevään kehysriihessä voidaan tehdä päätöksiä lisärahoituksesta. Hankelista on huolella harkittu ja liikenneinfraan kannattaa tiukassakin taloudellisessa tilanteessa investoida, painottaa ministeri Kyllönen.

Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi parhaillaan kevään 2013 kehysmenettelyä varten perusteellisesti selonteon hankkeiden toteuttamista hallitusohjelman ja selonteon linjausten pohjalta. Tavoitteena on, että jo sovitut hankkeet voidaan käynnistää hallituskaudella. Päätökset hankkeiden rahoituksesta tehdään hallituksen kehysriihessä maaliskuussa 2013.

Lisärahoituksen tarve koskee jo päätettyjä meneillään olevan hallituskauden liikennehankkeita. Viime viikolla julkisuudessa oli Liikenneviraston muistio, jossa oli käsitelty kauden 2016-2022 hankkeita. Näistä hankkeista ei ole tehty vielä poliittisia päätöksiä.

Liikenneministeri Kyllösen selvitys eduskunnalle liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttamisesta 20.11.2012 on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla www.lvm.fi.


Lisätietoja:
erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 34 2325