Beslut om trafikprojekt fattades på basis av bristfälliga uppgifter, tilläggsfinansiering behövs

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2012 12.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Alla de trafikprojekt som ska genomföras under denna regeringsperiod kan inte påbörjas utan tilläggsfinansiering. För att genomföra projekten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt krävs tilläggsfinansiering på 150 miljoner euro under ramperioden 2013-2016. Behovet av extra finansiering är minst 50 miljoner euro.

De projekt som ingår i den trafikpolitiska redogörelsen bereddes i den trafik- och kommunikationspolitiska ministerarbetsgruppen på våren 2012. På basis av redogörelsen fattade regeringen vid budgetförhandlingarna beslut om vilka trafikprojekt som ska inledas under innevarande regeringsperiod.

Det har sedermera visat sig att besluten om de projekt som tas upp i den trafikpolitiska redogörelsen fattades på basis av bristfälliga uppgifter. Projektlistan grundar sig på uppgifter som lämnades av Trafikverkets före detta generaldirektör Juhani Tervala.

- Regeringen har fått bristfälliga uppgifter och därigenom vilseletts att tro att de föreslagna projekten kan genomföras inom budgetramen. Tervala visste att projekten måste dimensioneras efter den budgetram som fastställdes på våren 2012, konstaterar trafikminister Merja Kyllönen.

- Utredningen av situationen har pågått fram till de senaste dagarna. Jag beklagar att regeringen och riksdagen har varit tvungna att fatta beslut på basis av ofullständiga uppgifter, säger Kyllönen.

- Regeringen vill nu i lugn och ro gå igenom Trafikverkets kalkyler, och jag tror att vi vid regeringens ramförhandlingar nästa vår kan fatta beslut om tilläggsfinansiering. Projektlistan är noggrant genomtänkt och det lönar sig att investera i trafikinfrastrukturen även i ett kärvt ekonomiskt läge, betonar minister Kyllönen.

Med tanke på ramförfarandet på våren 2013 granskar Kommunikationsministeriet nu möjligheterna att genomföra projekten i enlighet med regeringsprogrammet och de riktlinjer som dras upp i den trafikpolitiska redogörelsen. Målet är att kunna inleda redan överenskomna projekt under denna regeringsperiod. Beslut om finansieringen av projekten fattas vid regeringens ramförhandlingar i mars 2013.

Behovet av tilläggsfinansiering gäller trafikprojekt om vilkas genomförande man beslutat under den nu pågående regeringsperioden. I offentligheten diskuterades för en vecka sedan Trafikverkets promemoria om trafikprojekt för perioden 2016-2022. Inga politiska beslut har fattats om dessa projekt.

Trafikminister Kyllönens utredning av den 20.11.2012 till riksdagen om genomförandet av de projekt som ingår i den trafikpolitiska redogörelsen har publicerats på Kommunikationsministeriets webbplats lvm.fi.


Ytterligare information:
Sarianne Hartonen, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2325