Norminpurkua edistetään kaikissa ministeriöissä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2015 8.57
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmän. Ryhmän puheenjohtaja on valtiosihteeri Jari Partanen ja siinä on edustus kaikista ministeriöistä.

Sujuvoitetaan säädöksiä -norminpurkuhanke on yksi hallituksen kärkihankkeista. Sitä johtaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Normipurkuhankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota.

Toimeenpanoryhmän tehtävänä on seurata, koordinoida ja varmistaa, että säädösten sujuvoittamista koskevat hallitusohjelman kirjaukset laitetaan täytäntöön ministeriöittäin. Ryhmän avulla varmistetaan tiedonkulku eri ministeriöiden ja hallinnonalojen välillä.

Toimeenpanoryhmän tehtävänä on koordinoida listat muutettavista ja kumottavista säädöksistä joulukuun loppuun 2015 mennessä. Ryhmän tulee huolehtia siitä, että tarvittavat säädösmuutokset tehdään vuosien 2016-2017 aikana. Lisäksi ryhmän tulee huolehtia ja koordinoida eri hallinnonalojen alemmantason määräysten purkamista ja perkaamista.

Ryhmä seuraa myös muiden kärkihankkeen toimenpiteiden toteutumista. Norminpurkuhankkeen tavoitteena on myös sujuvoittaa lupa- ja valitusprosesseja ja minimoida viranomaisten keskinäiset valitukset. Hallitus haluaa parantaa lainsäädännön vaikuttavuutta. Valtioneuvoston yhteyteen perustetaan lainsäädännön vaikutusten arviointilautakunta.

Toimeenpanoryhmän toimikausi on 1.10.2015 - 31.3.2019.

Lisätietoja:
valtiosihteeri Jari Partanen, p. 040 591 1377 hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 040 580 0894 (LVM:n norminpurku)
.

Anne Berner