Avregleringen främjas vid alla ministerier

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2015 8.57 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att göra författningarna smidigare. Ordförande för arbetsgruppen är statssekreterare Jari Partanen och arbetsgruppen representeras av alla ministerier.

Avregleringsprojektet Smidigare författningar är ett av regeringens spetsprojekt. Projektet leds av kommunikationsminister Anne Berner. Avsikten med avregleringsprojektet är att vardagen för företag och medborgare ska underlättas genom att man lättar upp och moderniserar regleringen. Projektet stöder den ekonomiska tillväxten, stärker konkurrenskraften och främjar digitaliseringen i Finland.

Arbetsgruppen ska följa, koordinera och säkerställa genomförandet vid ministerierna av de punkter i regeringsprogrammet som gäller smidigare författningar. Med gruppens hjälp säkerställs informationsutbytet mellan de olika ministerierna och förvaltningsområdena.

Arbetsgruppen har till uppgift att före utgången av december 2015 samordna listorna över de författningar som ska ändras eller upphävas. Gruppen ska se till att de behövliga författningsändringarna genomförs åren 2016-2017. Dessutom ska gruppen ha hand om och koordinera avregleringen och rensningen när det gäller bestämmelser på lägre nivå inom de olika förvaltningsområdena.

Gruppen ska också följa genomförandet av andra åtgärder inom spetsprojektet. Ett mål med avregleringsprojektet är också att göra tillstånds- och besvärsprocesser smidigare och minimera antalet besvär mellan myndigheterna. Regeringen vill effektivisera konsekvenserna av lagstiftningen. I anslutning till statsrådet inrättas en nämnd för konsekvensbedömning av lagstiftning.

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.10.2015-31.3.2019.

Ytterligare information:
Statssekreterare Jari Partanen, tfn. p. 040 591 1377
Regeringsråd Silja Ruokola, tfn. 040 580 0894 (KM:s avreglering)

Anne Berner