Norkring luopuu verkkotoimiluvistaan, nykyisille toimiluville jatkoaika

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2016 9.12
Tiedote

Norjalainen Norkring AS on ilmoittanut liikenne- ja viestintäministeriölle, että se luopuu sille myönnetyistä antenniverkon verkkotoimiluvista.

Valtioneuvosto myönsi 12.11.2015 antenniverkon verkkotoimiluvat vuonna 2017 alkavalle toimilupakaudelle. Norkringille myönnettiin verkkotoimiluvat UHF-alueen kanavanippuihin B, C ja D.

Norkringin luovuttua verkkotoimiluvistaan, verkkotoimilupa on seuraavalle toimilupakaudelle voimassa vain Digitalla (A, E ja F), DNA:lla (VHF A, VHF B ja VHF C) sekä Anvialla (Pohjanmaan alueellinen nippu). Kaikki ohjelmistolupakierroksella UHF-alueelle toimilupaa hakeneet kanavat eivät mahdu Digitan kanavanippuihin.

Viestintävirasto julisti television ohjelmistotoimiluvat haettaviksi tammikuussa 2016. Osa lupahakemuksista siirtyi lähetyskapasiteetin rajallisuuden vuoksi valtioneuvoston ratkaistavaksi. Valtioneuvoston pitäisi tehdä ohjelmistotoimilupia koskeva päätös 18.7.2016 mennessä.

Valtioneuvosto voi tietyin edellytyksin pidentää määräaikaa enintään kahdeksalla kuukaudella.

Valtioneuvoston ja Viestintäviraston käsittelyssä olevat ohjelmistotoimiluvat muodostavat kokonaisuuden, joka tulee ratkaista kerralla. Tämän vuoksi ohjelmistotoimilupakierros keskeytetään toistaiseksi. Valtioneuvoston käsittelyyn siirrettyjen toimilupien määräaikaa on päätetty pidentää 31.1.2017 asti.

Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on jatkaa 9.1.2017 päättyviä vanhoja Digitan, DNA:n ja Anvian verkkotoimilupia ja näihin verkkoihin myönnettyjä 9.1.2017 päättyviä ohjelmistotoimilupia kunnes uudelleen myönnettävät toimiluvat tulevat voimaan.

Lisätietoja:

osastopäällikkö, ylijohtaja Mikael Nyberg, p. 040 837 8794

yksikön johtaja, hallitusneuvos Laura Eiro, p. 040 096 9293