Neuvottelut Saimaan kanavan vuokrasopimuksesta loppusuoralla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2008 11.44 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 11.51
Tiedote

Saimaan kanavan uutta vuokrasopimusta koskevat neuvottelut Suomen ja Venäjän välillä pyritään saamaan päätökseen vuoden loppuun mennessä. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 6. toukokuuta Suomen tavoitteita vuokran suuruudesta ja taloudellisista vaikutuksista.

Vuokran suuruudesta Suomella ja Venäjällä on yhteisymmärrys. Vuokra määräytyisi kiinteän perusosan ja kanavan liikennemäärään perustuvan muuttuvan vuokraosuuden perusteella. Sen sijaan neuvotteluja jatketaan vuokra-artiklan tarkemmasta sisällöstä.

Arvion mukaan uusi vuokra olisi huomattavasti nykyistä suurempi. Nyt Suomen valtion Saimaan kanavasta maksama vuokra on vuosittain noin 290 000 euroa. Vuokran määrää on tarkistettu vuoden 1963 jälkeen vain kerran, silloin kun ruplasta tuli vaihdettava valuutta.

Jotta kanavaliikenteen kilpailukyky säilyisi, ei vuokrankorotusta ole tarkoitus periä kokonaan kanavan käyttäjiltä. Käyttäjien lupamaksuja jouduttaneen kuitenkin korottamaan nykyisestä uuden vuokrasopimuksen tullessa voimaan. Korotettu vuokra tulisi voimaan aikaisintaan vuonna 2010.

Nykyisen sopimuksen voimassaoloaika päättyy vuonna 2013. Virallisia neuvotteluja uudesta vuokrasopimuksesta on käyty syyskuusta 2005 lähtien. Uudessa sopimuksessa vuokra-aika olisi 50 vuotta.

Lisätietoja:
Kansliapäällikkö, Saimaan kanavan Suomen valtuutettu Harri Pursiainen, puhelin (09) 160 28389 tai 0500 787742