Neuvottelukunta: Tietoyhteiskunnan vauhdittamiseen löydettävä ratkaisuja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2009 15.00
Tiedote

Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan mukaan Suomella on edelleen paljon parannettavaa tietoyhteiskuntakehityksen täysimääräisessä hyödyntämisessä. Eräs keskeisistä tavoitteista on saada julkinen informaatio avoimesti ja laajasti kansalaisten ja elinkeinoelämän käytettäväksi.

Yritysten sähköisen asioinnin mahdollisuuksia eri viranomaisten kanssa on välttämätöntä edistää nopealla aikataululla. Myös sähköisen tunnistamisen ratkaisut sekä yrityksien tarpeisiin räätälöity asiointitili olisi toteutettava nopeasti.

Neuvottelukunta käsitteli tietoyhteiskuntakehityksen tilaa kokouksessaan 24.11.

Neuvottelukunta katsoo, että valtionhallinnon tulee ottaa suurempi vastuu koko tietoyhteiskunnan kehittämisestä julkishallinnossa. Teknologian arkipäiväistymiseen liittyvää muutosta olisi johdettava tehokkaammin.

Neuvottelukunta totesi, että tietoyhteiskuntakehityksen hidasteista vallitsee laaja yhteisymmärrys. Myös toimenpiteitä hidasteiden raivaamiseksi on tehty ja tehdään koko ajan.

Euroopan komission tuoreen e-gov-tutkimuksen mukaan laajakaistan saatavuus ja sähköisten palvelujen käytettävyys ovat parantuneet Suomessa selvästi vuodesta 2007 vuoteen 2009


Julkisen sektorin
tiedot käyttöön

Neuvottelukunnan mukaan julkisen sektorin hallussa olevien tietojen tulisi olla nykyistä helpommin kaikkien halukkaiden saatavilla. Julkisia tietoja kuten esimerkiksi karttoja, lainsäädäntöä, tilastoja ja erilaisia rekistereitä tulisi kyetä hyödyntämään paremmin digitaalisten palvelujen kehittämisessä.

Viestintäministeri Suvi Lindén on päättänyt asettaa työryhmän edistämään julkisen sektorin tuottaman tiedon avointa käyttöä. Työryhmään kytketään keskeiset julkisen informaation saatavuuteen vaikuttavat tahot. Näitä ovat eri ministeriöt, Maanmittauslaitos, julkiset palveluntuottajat kuten Tiehallinto ja Väestörekisterikeskus sekä mm. Kuntaliitto ja Sitra.

Työryhmän tehtävänä on käynnistää toimia, joilla julkinen informaatio on laajasti saatavilla vuonna 2011.


NFC-teknologian
hyödyntämistä tutkitaan

Ministeri Lindén aikoo asettaa myös työryhmän selvittämään kosketus- eli NFC-teknologian käyttöä. Near Field Communication (NFC) on lyhyen kantaman langaton teknologia. Sen avulla käyttäjä voi esimerkiksi matkapuhelimella maksupäätettä koskettaen maksaa ostoksensa tai yhdistää helposti erilaisia laitteita.

NFC-teknologia on vasta yleistymässä. Sillä voisi olla runsaasti erilaisia sovellusmahdollisuuksia esimerkiksi maksamisessa, joukkoliikenteen lipuissa, tunnistautumisessa, kanta-asiakasohjelmissa, laitteiden toiminnallisessa yhdistämisessä, erilaisissa informaatiopalveluissa ja sosiaalisessa mediassa.

Tulevaisuudessa NFC-lukijalaitteen uskotaan olevan vakiovarusteena kaikissa matkapuhelimissa.

Lisätietoja

erityisavustaja Anna Anttinen, puh. (09) 160 28324
neuvottelukunnan pääsihteeri, apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen, puh. (09) 160 28676 tai 040 522 2122
neuvottelukunnan varapääsihteeri, neuvotteleva virkamies Päivi Antikainen, puh. (09) 160 28460 tai 040 776 7687

Suvi Lindén