Muutoksia tunnistuslakiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2016 15.56
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa päivittää sähköistä tunnistamista ja sähköistä allekirjoitusta koskevaa lakia eli tunnistuslakia. Päivityksellä halutaan taata sähköisten palvelujen entistä vahvempi luotettavuus ja tietoturva sekä yhteentoimivuus muiden EU-valtioiden tunnistamisjärjestelmien kanssa.

Ministeriö esittää, että tunnistuslaissa edellytettäisiin suomalaisilta vahvan sähköisen tunnistamisen järjestelmiltä EU-lainsäädännön mukaisia luotettavuutta ja tietoturvaa koskevia vaatimuksia. Tavoitteena on, että Suomessa olisi valmius vastaanottaa ja hyväksyä muiden jäsenvaltioiden tunnistamisvälineiden käyttö.

Lisäksi ministeriö esittää, että sähköisten tunnistuspalvelujen tarjoajille säädettäisiin velvoite osoittaa palvelujensa vaatimuksenmukaisuus eli palveluntarjoajien olisi auditoitava toimintansa.

Esityksessä annetaan EU:n sähköisen tunnistamisen yhteentoimivuuden vaatimat muutokset Viestintäviraston ja Väestörekisterikeskuksen tehtäväksi. Lisäksi ministeriö esittää, että Viestintävirasto valvoisi sähköistä tunnistamista ja luottamuspalveluja koskevan EU-lainsäädännön noudattamista.

Tunnistamislain päivityksellä halutaan myös edistää hallituksen kärkihankkeen, Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamista. Yksi hankkeen tavoite on, että kansalaisten ja elinkeinoelämän luottamus internetiin ja sähköisiin palveluihin säilyy ja, että liiketoiminnassa hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt tunnistuslakia koskevan esitysluonnoksen lausunnoille. Lausuntojen määräaika on 22.2.2016.

Vahvoja tunnistusvälineitä ovat esimerkiksi pankkitunnukset, teleoperaattoreiden tarjoamat mobiilivarmenteet ja Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne. Vahvoja sähköisiä tunnistusvälineitä käytetään esimerkiksi sähköisten pankki- ja vakuutuspalvelujen sekä julkisen hallinnon palvelujen yhteydessä.