Muutoksia ajoneuvojen hankintatukilakiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2024 13.31
Tiedote
Ihminen laittaa sähköautoa lataukseen ulkoparkkipaikalla
Sähköauton lataus Jyväskylässä (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Hallitus esittää, että tasavallan presidentti vahvistaisi muutokset vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annettuun lakiin.

Muutoksilla mahdollistetaan kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien myöntäminen EU-valtiontukilainsäädännön muutosten mukaisena. EU-sääntely ja sen perusteella ehdotettavat kansalliset lakimuutokset mahdollistaisivat muun muassa kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuen myöntämisen jatkossa myös maanteiden tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan.

Kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuista osa myönnetään vähämerkityksisenä tukena eli Euroopan komission nk. de minimis -asetuksen perusteella. Uusi de minimis -asetus tuli voimaan 1.1.2024 ja sen muutokset tulee huomioida kansallisissa tukiohjelmissa viimeistään 1.7.2024 alkaen.

Kaasu-, sähkö- ja vetykäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukea voi hakea 31.12.2024 asti.

Samalla lakiin palautetaan henkilöautojen muuntotukia koskeva sääntely. Muuntotukea voidaan myöntää 1 000 euroa henkilöauton muuntoon kaasukäyttöiseksi tai 200 euroa henkilöauton muuntoon etanolikäyttöiseksi.

Tukea voi hakea sellaisiin muuntoihin, jotka tehdään lakimuutosten voimaantulon jälkeen. Muuntotukea voi hakea 15.12.2024 asti.

Paketti- ja kuorma-autojen hankintatukea sekä henkilöautojen muuntotukea haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. 

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 28.6.2024. Muutokset tulevat voimaan 30.6.2024.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 0295 342 108, [email protected]